Blogs

hr5-optillen.svg

Ons meest recente blog

Hoe zit het ook alweer met ziekte en vakantie?

Ziek worden op vakantie is heel vervelend voor je medewerker. Maar het is belangrijk dat je ook als werkgever weet hoe ermee om te gaan. En hoe zit het met die zieke medewerker die graag op vakantie wil? Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk je medewerkers duidelijk te informeren over hun rechten en plichten als ze ziek worden of zijn tijdens vakantie.

Lees meer

Our blogs

Hoe beperk je warmte-risico’s in de werkomgeving

In de zomer en bij hogere temperaturen is het belangrijk om warmte-risico’s op een werkplek in de gaten te houden. Werken bij hoge temperaturen kan namelijk invloed hebben op de werkprestaties en de gezondheid van medewerkers. Werkgevers hebben een zorgplicht om medewerkers te beschermen tegen gezondheidsschade door de temperatuur in de werkomgeving.

Lees meer

6 voordelen van PAGO en PMO voor werkgevers

Werkgevers hebben profijt van aandacht voor gezondheidsmanagement binnen hun organisatie. Het periodiek aanbieden van PAGO en PMO is een constructief onderdeel van je gezondheidsmanagement.

Lees meer

Neem psychosociale arbeidsbelasting ook mee in de RI&E

Een veilige werkomgeving zorgt voor betere resultaten en minder verzuim. Dat geldt voor veilig werken met gevaarlijke stoffen of de aanwezigheid van een BHV-er, maar zeker ook voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA gaat over omgangsvormen (agressie en geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten) en werkdruk. De arbeidsrisico’s voor PSA moeten meegenomen worden in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), zo zegt Arboverpleegkundige van HR5 Diana van der Linden.

Lees meer

Laat LKV en LIV op tijd controleren

Als werkgever krijg je van UWV uiterlijk 15 maart bericht over LKV en (jeugd)LIV. Het is belangrijk om de informatie in dit bericht goed te (laten) controleren op eventuele fouten.

Lees meer

Ga het gesprek aan: aandacht voor mantelzorg loont!

Een op de vier medewerkers combineert mantelzorgtaken met hun baan. Mantelzorg bespreekbaar maken en flexibel zijn in oplossingen voor werknemers kan uitval en problemen voorkomen.

Lees meer

Aandacht voor mentale problemen van werknemers voorkomt verzuim

Mentale klachten en stress bij medewerkers leiden tot minder productiviteit en meer verzuim. Medewerkers doen steeds complexer werk en de werkdruk neemt toe door personeelstekort. Daarnaast zorgen de huidige moeilijke economische tijden, zoals de stijgende inflatie en hoge energieprijzen, voor grote zorgen bij mensen. Dit kan leiden tot teveel stress en mentale klachten met grote gevolgen op de werkvloer. Yannick van Moorsel, adviseur Arbeid & Gezondheid bij HR5: “Als werkgevers meer aandacht geven aan werkdruk en signalen van mentale klachten kan verzuim worden voorkomen.”

Lees meer

Wat verandert er in 2023? De Miljoenennota voor werkgevers

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de plannen voor 2023. Er zijn (wets-)wijzigingen die voor jouw organisatie of bedrijf van belang kunnen zijn. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor 2023 op een rij.

Lees meer

Hoe werkt de ketenbepaling voor arbeidsovereenkomsten?

Sinds 1 januari 2020 kun je als werkgever maximaal 3 tijdelijke contracten aangaan met een werknemer in maximaal 36 maanden. HR5 legt uit.

Lees meer

HR5 en Kling bundelen hun krachten

HR5 ondersteunt werkgevers in het opstellen en toetsen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie van de werkomgeving. Voor de praktische uitvoering van het Plan van Aanpak van de RI&E heeft HR5 sinds deze lente een samenwerking met Kling Brandbeveiliging. Zo helpen Kling Brandbeveiliging en HR5 klanten aan een optimale veilige werkomgeving.

Lees meer

Tips voor mentale fitheid in je organisatie

Vakanties helpen om op te laden en fysiek en mentaal fitte werknemers te hebben en houden. HR5 geeft tip voor het hele jaar mentale fitheid in je organisatie.

Lees meer

Arbeidsdeskundig onderzoek voortaan door HR-Next Level B.V.

HR5 heeft een nieuw (zuster)bedrijf: HR-Next Level. Wij zijn van mening dat dienstverlening rondom arbeidsmobiliteit een vak is dat specifieke expertise en focus vraagt. Een Arbeidsdeskundig onderzoek (AD onderzoek), uitgevoerd door een arbeidsdeskundige is zo’n expertise. Vandaar dat we hebben besloten om de AD-onderzoeken door HR-Next Level uit te laten voeren per 1 juli 2022.

Lees meer

Voldoen jouw arbeidsvoorwaarden aan de nieuwe wetgeving voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?

Op 1 augustus aanstaande treedt de nieuwe Wet Implementatie EU-richtlijn transparante voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. De wet biedt meer bescherming voor medewerkers met onzekere arbeidsvoorwaarden. Deze wetgeving heeft gevolgen voor de arbeidsovereenkomst die je als werkgever sluit met medewerkers.

Lees meer

HR5 Vertrouwenspersoon waarborgt een veilige werkomgeving

Veiligheid op de werkvloer gaat verder dan alleen persoonlijke beschermingsmiddelen, goede materialen, of beveiligde machines. Ook aandacht voor psycho-sociale arbeids- belasting hoort daarbij. Een vertrouwenspersoon waarborgt een veilige werkomgeving.

Lees meer

Vraag subsidie praktijkleren MBO aan voor 16 september 2022

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden én een erkend leerbedrijf zijn, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren.

Lees meer

Personeel werven op een krappe arbeidsmarkt

HR5 tipt je hoe je nieuwe kandidaten voor openstaande functies in de huidige krappe arbeidsmarkt vindt.

Lees meer

Hoe staat het ervoor met jouw personeel?

Doe een HR quickscan en ontvang tips om jouw personeel meer te laten fluiten.

Meet us!

Nieuwsbrief

Geen HR5 nieuws missen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

AanmeldenBedankt
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then