Hoe zit het ook alweer met ziekte en vakantie?

Ziek worden op vakantie is heel vervelend voor je medewerker. Maar hoe zit het met ziekte en vakantie? Als werkgever zorg je dat je weet hoe om moet gaan met werknemers die ziek worden op vakantie. En hoe zit het met die zieke medewerker die graag op vakantie wil? Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk je medewerkers duidelijk te informeren over hun rechten en plichten als ze ziek worden of zijn tijdens vakantie.

Wat als een medewerker zich ziekmeldt tijdens de vakantie?

Als je medewerker ziek wordt tijdens vakantie, dan moet hij/zij dat direct op de gebruikelijke manier melden. Zorg ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn bij wie, op welke manier en wanneer ze zich ziek moeten melden. Bij de meeste bedrijven gebeurt ziekmelding direct bij de leidinggevende. Zorg ook dat er vervanging is, als leidinggevenden op vakantie zijn, en er ziekmeldingen zijn. Als je medewerker ziek wordt tijdens een vakantie, dient hij het vakantieadres door te geven aan de werkgever en te laten weten hoe hij/zij te bereiken is. Mocht hij weer beter zijn tijdens de vakantie, dan geeft hij/zij dat ook direct weer door.

Hoe gaat het met verzuimbegeleiding op vakantie?

Als je medewerker op vakantie is in Nederland, dan wordt de verzuimbegeleiding direct in gang gezet. Als de medewerker in het buitenland is, kan dat lastiger zijn. Daarom is het van belang dat een medewerker zich laat onderzoeken door een arts en vraagt om een doktersverklaring over zijn/haar ziekte. Bij terugkomst in Nederland mag een bedrijfsarts vragen om deze doktersverklaring.

Het is mogelijk dat de bedrijfsarts een telefonisch consult heeft met je medewerker, als die zich in het buitenland bevindt. Zo kan er toch gestart worden met de juiste verzuimbegeleiding al tijdens de vakantie. Heb je twijfel over de verklaring van de buitenlandse arts? Dan kun je je medewerker een second opinion laten aanvragen. En is je medewerker weer thuis dan neemt hij/zij zo snel mogelijk contact met de werkgever op, zodat je hem/haar kunt laten oproepen door de bedrijfsarts.

Wat gebeurt er met vakantiedagen als je medewerker ziek wordt tijdens vakantie?

Als een medewerker ziek wordt tijdens vakantie, dan gelden ziektedagen niet als vakantiedagen. Over de ziektedagen die geen vakantiedagen zijn, betaalt de werkgever het loon door. Er mogen geen wettelijke vakantiedagen worden ingehouden over de dagen dat een medewerker ziek is. Als hierover afspraken staan in de CAO, arbeidsovereenkomst of personeelshandboek mogen er wel bovenwettelijke vakantiedagen worden ingehouden bij een medewerker die ziek wordt op vakantie.

Hoe zit het ook met ziekte en vakantie

Hoe zit het met ziekte en vakantie?

Heb je vragen over ziekte en vakantie? De experts van HR5 helpen je graag met advies op maat voor jouw organisatie.

Mag mijn zieke medewerker op vakantie?

Als medewerkers ziek zijn hebben zij ook recht op vakantie. Vaak kan rust en afstand de re-integratie bevorderen. Twijfel je daaraan, dan kun je de bedrijfsarts om een advies vragen of vakantie een belemmering is voor het herstel van je medewerker. Je kunt vakantie niet weigeren zonder medische belemmeringen of zwaarwegend bedrijfsbelang.

Hoe zit het met opbouw en opname vakantiedagen tijdens ziekte?

Alle medewerkers van je bedrijf of organisatie bouwen vakantiedagen op, ook als ze ziek zijn. In een arbeidsovereenkomst of CAO kan wel zijn vastgelegd dat er geen bovenwettelijke vakantiedagen worden opgebouwd tijdens ziekte.

Als medewerkers 100% ziek zijn en op vakantie gaan, mogen er geen verlofdagen worden afgeschreven, tenzij de medewerker daar expliciet mee instemt. Als de medewerker gedeeltelijk in de ziektewet zit, dan heeft de medewerker recht op doorbetaling van het loon. Wel neemt hij een volledige vakantiedag op als hij met verlof gaat die afgetrokken wordt van het verlof saldo. Indien een medewerker tijdens verzuim op vakantie gaat, dan kunnen hiervoor verlofdagen worden afgeschreven. De medewerker heeft dan ook geen re-integratieverplichtingen in die periode.

Vragen over ziekte en vakantie?

Weet jij hoe het zit het ziekte en vakantie? Om te zorgen dat je medewerkers op de hoogte zijn van alle regels rondom verzuim, is het belangrijk dat je een verzuimprotocol hebt en dit duidelijk communiceert. HR5 helpt je graag met het opstellen van een verzuimprotocol. Elke situatie is anders. Heb je vragen over een specifieke casus of probleem? HR5 helpt je graag verder met advies. Neem contact op met onze adviseurs.

Op de hoogte blijven?

Benieuwd naar meer artikelen, weetjes of nieuws op HR en wetgeving vanuit HR5?

Volg ons dan op Social Media.