Privacy statement

De klanten van HR5 kiezen voor dienstverlening van personeelszaken. Iedere dag vertrouwen onze klanten, leveranciers en collega’s hun persoonsgegevens aan ons toe. Dit schept verregaande verplichtingen. Het verplicht ons om vertrouwen en veiligheid te realiseren en te borgen. Daarom is gegevensbescherming een van onze hoogste prioriteiten. Wij streven naar een zo groot mogelijke transparantie over wat wij doen met deze persoonsgegevens.