Werken in de zomer: hoe beperk je warmte risico’s in de werkomgeving

In de zomer en bij hogere temperaturen is het belangrijk om warmte-risico’s op een werkplek in de gaten te houden. Werken bij hoge temperaturen kan namelijk invloed hebben op de werkprestaties en de gezondheid van medewerkers. Werkgevers hebben een zorgplicht om medewerkers te beschermen tegen gezondheidsschade door de temperatuur in de werkomgeving. Hoe beperk je warmte risico’s in de werkomgeving?

Warme werkomgeving voorkomen

Op zonnige en warme dagen kan de temperatuur op kantoor en in (kleine) werklokalen flink oplopen. Om (lichamelijke) klachten te voorkomen en medewerkers fijn te laten werken, is het aan te raden om de temperatuur niet te laten oplopen boven de 26 graden Celcius op de werkomgeving. Ook relatieve luchtvochtigheid, luchtsnelheid, warmtestraling, kleding en de fysieke inspanning spelen een rol.

Werken in de zon

Bij werken in de buitenlucht kunnen warmtestraling en uv-straling van de zon huidziektes zoals kanker veroorzaken. Bovendien lopen medewerkers die onbeschermd in de zon werken risico op zonnesteek. Als werkgever is het belangrijk om maatregelen te nemen om buitenwerkers te beschermen tegen de zon en hitte.

Wat zegt de Arbowet over temperaturen op de werkplek?

Art. 6.1 van de Arbowetgeving stelt dat de temperatuur op de werkplaats, rekening houdend met de soort werkzaamheden en de fysieke belasting, geen gezondheidsschade mag opleveren voor medewerkers. Er wordt geen maximale werktemperatuur genoemd in de wet. In overleg met de OR en personeelsvertegenwoordiging kunnen werkgever en medewerkers afspraken maken over gewenste werktemperatuur en bijvoorbeeld het instellen van een tropenrooster of (tijdelijke) vermindering van werkuren of meer pauzes bij warm weer. De werkgever heeft een zorgplicht om te zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen die schade aan de gezondheid voorkomen, en om duur en frequentie van arbeid te beperken wanneer temperaturen dit vereisen.

Risico’s van werken in warme omgeving

Wanneer medewerkers werken in hoge temperaturen kan dit gezondheidsrisico’s hebben, zoals warmte-uitslag, hitte-krampen, -uitputting en -beroerte. Vooral voor kwetsbare groepen zoals zwangere medewerkers, medewerkers met een slechte conditie, laag gewicht, hoog vetgehalte, hart- en vaatziekte of medewerkers die medicijnen gebruiken, kan hitte een extra risico opleveren. Door de diverse factoren die invloed hebben op een werkbare (gevoels)temperatuur is het lastig om in te schatten bij welke omstandigheden er gezondheidsrisico voor medewerkers ontstaan.

Voor een inschatting kun je gebruik maken van de hittestress calculator van FNV.

Of er echt sprake is van een ongezonde situatie, kan beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige. Neem contact op met een arbeidsdeskundige van HR5>

Warmte risico in de Risico Inventarisatie & Evaluatie

De risico’s van werken in een warme omgeving dienen meegenomen te worden in een Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Beschermingsmaatregelen en preventieve maatregelen dienen opgenomen te zijn in het Plan van Aanpak, op basis van de RI&E. Lees tips en preventieve maatregelen op Arboportaal>

hoe beperk je warmte risico’s in de werkomgeving

Tips voor werken in de zomer

Om ervoor te zorgen dat medewerkers veilig en prettig kunnen werken bij zomerse temperaturen hebben we de volgende tips:

  • Zorg voor voldoende luchtdoorstroming en toevoer koele lucht door open raam, ventilatie of (tijdelijke) airco
  • Zorg voor afscherming van werkplekken van direct zonlicht, door zonwering en verplaatsen werkplekken
  • Schakel apparatuur uit die warmte produceert
  • Beperk zwarte lichamelijke werkzaamheden of stel het uit
  • Draag aangepaste kleding
  • Pauzeer wat vaker, en in een koele ruimte
  • Drink genoeg water
  • Pas werktijden aan om werken op heetste tijdstippen te vermijden

Hoe beperk je warmte risico’s in de werkomgeving; hulp nodig!

Heeft u hulp nodig met het opstellen of toetsen van een RI&E, neem contact op met de experts van HR5. Wij leveren altijd maatwerk. Neem contact op!

Bronnen:

Op de hoogte blijven?

Benieuwd naar meer artikelen, weetjes of nieuws op HR en wetgeving vanuit HR5?

Volg ons dan op Social Media.