Veiligheid in de werkomgeving: 
HR5 en Kling bundelen hun krachten

diensten asset

Volgens de Arbo-wetgeving moeten werkgevers een veilige werkomgeving bieden aan medewerkers. HR5 ondersteunt werkgevers in het opstellen en toetsen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie van de werkomgeving. Voor de praktische uitvoering van het Plan van Aanpak van de RI&E heeft HR5  sinds deze lente een samenwerking met Kling Brandbeveiliging. Zo helpen Kling Brandbeveiliging en HR5 klanten aan een optimale veilige werkomgeving.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een belangrijk instrument om goed zicht te hebben op een veilige werkomgeving is de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). HR5 helpt werkgevers met het opstellen en toetsen van deze RI&E. Uit de RI&E volgt een Plan van Aanpak om (mogelijke) risico’s op de werkvloer te verkleinen. De uitvoering van het Plan van Aanpak lag tot op heden volledig bij de klant. Art Alders van HR5; “Om onze klanten te ondersteunen in het uitvoeren van het Plan van Aanpak, hebben we een partner gevonden in Kling.” Kling Brandbeveiliging biedt een breed scala producten en opleidingen, zoals brandblusmiddelen, noodverlichting, EHBO-materialen, maar ook BHV- of EHBO-cursus. Ook biedt Kling onderhoud voor blusmiddelen en noodverlichting, keuring van verbandtrommels, AED controle, advies en de opmaak van ontruimingsplannen/plattegronden. “HR5 kan in de samenwerking met Kling de veiligheid in de werkomgeving van onze klanten naar een hoger plan tillen”, zo zegt Art Alders. “En een veilige werkomgeving werkt prettiger, zorgt voor minder verzuim en meer tevreden medewerkers. Daar staan we voor als HR5.” Met dit partnership is HR5 nog beter in staat invulling te geven aan de één loket gedachte.

Overeenkomsten

HR5 en Kling zijn bedrijven die in de basis erg op elkaar lijken. Ook al is de dienstverlening compleet verschillend, de waarden zijn hetzelfde. Rob Timmers van Kling; “We zijn een relatief klein bedrijf met een informele sfeer en korte lijnen. Klanten hebben vaste contactpersonen en worden vlot geholpen. Daarin passen HR5 en Kling heel goed bij elkaar.” Collega Ramon Bersselaar vervolgt; “Waar Kling Brandbeveiliging alle kennis heeft over praktische uitvoering van brandbeveiliging kan HR5 de planmatige aanpak van veiligheid ondersteunen. En waar HR5 geen praktische invulling aan de RI&E heeft, pakt Kling het verder op. Het sluit naadloos op elkaar aan.”

Vragen over veiligheid

HR5 en Kling helpen klanten gezamenlijk aan een veilige(re) werkomgeving. Meer weten over deze samenwerking? Over opstellen en toetsen van een RI&E of de brandveiligheid in uw onderneming? Neem contact op met HR5. 

Neem contact op met HR5
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then