Arbeidsdeskundig onderzoek voortaan door HR-Next Level B.V.

hero image

HR5 heeft een nieuw (zuster)bedrijf: HR-Next Level. HR-Next Level houdt zich bezig met arbeidsmobiliteit. Wij zijn van mening dat dienstverlening rondom arbeidsmobiliteit een vak is dat specifieke expertise en focus vraagt. Een Arbeidsdeskundig onderzoek (AD onderzoek), uitgevoerd door een arbeidsdeskundige is zo’n expertise. Vandaar dat we hebben besloten om de AD-onderzoeken door HR-Next Level uit te laten voeren per 1 juli 2022.

Arbeidsmobiliteit

Arbeidsmobiliteit definiëren we als positieveranderingen die werknemers gedurende hun loopbaan doormaken. Iedereen die werkt is daar op een bepaalde manier mee bezig. Leidinggevenden, HRM afdelingen en adviesbureaus zoals HR5 ondersteunen de medewerkers daarbij. Meestal gaat dit goed, maar soms lukt het even niet. Er is dan letterlijk een disbalans tussen o.a. belasting en belastbaarheid, of verwachtingsverschillen tussen leidinggevende en werknemer. Dan is specialistische kennis noodzakelijk. Die specialistische kennis is volop beschikbaar bij HR-Next Level.

Arbeidsdeskundige Monique Schiebergen is vanaf 1 juli werkzaam bij HR-Next Level en maakt deel uit van een team van arbeidsdeskundigen. De aanvraag voor een AD-onderzoek kun je gewoon blijven indienen bij je contactpersoon (casemanager) van HR5. Die zorgt er voor dat HR- Next Level een offerte opstuurt.

Wat is een AD onderzoek?

Wanneer een medewerker (langdurig) ziek is, zal een arbeidsdeskundige je met een arbeidsdeskundig (AD) onderzoek adviseren over de re-integratiemogelijkheid van de medewerker. In een gesprek met werkgever en werknemer, en waar nodig met een bezoek aan de werkplek, stelt de arbeidsdeskundige vast hoe duurzaam de inzet van de zieke medewerker is. Samen met het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de medewerker, adviseert de arbeidsdeskundige hoe je medewerker naar vermogen kan gaan en blijven werken. De arbeidsdeskundige adviseert over de vervolgstappen in de re-integratie van de zieke medewerker. Dit kan naar herstel in eigen functie leiden maar ook naar een duurzaam herstel in een passende functie bij huidige werkgever of bij een andere werkgever. 

Meer informatie over arbeidsdeskundig onderzoek en over de aanvullende diensten die HR-Next Level levert op het gebied van arbeidsmobiliteit? Of een offerte aanvragen?

Neem contact op met HR-Next level via paul@hr-nl.nl of 088-5500688  

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then