Vergrijzende beroepsbevolking? De risico’s en kansen voor MKB werkgevers. 

Vergrijzing is geen fenomeen voor de toekomst. We zitten midden in een steeds ouder worden beroepsbevolking. Dit levert veel werkgevers hoofdpijn op, ook in het MKB. Wat is de impact van de vergrijzing op MKB’s en hoe kun je hier effectief mee omgaan? HR5 neemt je mee in de risico’s en kansen van de vergrijzende beroepsbevolking.

Begrijpen van trends 

Er is een groeiend aantal oudere werknemers in Nederland. Dat betekent dat er de komende jaren steeds meer mensen met pensioen gaan. Daarnaast is er een kleinere instroom dan voorheen van jong talent. Ook verwacht het Centraal Plan Bureau een dalend arbeidsaanbod tussen 2027 en 2040 door uittredende babyboomers, ondanks dat de participatiegraad wat zal stijgen. Maar niet alle sectoren hebben te maken met hetzelfde tempo van vergrijzing. Vooral in de financiële sector, bouw en industrie is de stijging van de gemiddelde leeftijd het grootst.  

Risico’s voor Midden- en Klein Bedrijf 

Het dalend aantal werkenden in Nederland door de vergrijzing zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt. Dat merken we anno 2024, maar dat zal de komende decennia structureel niet afnemen. Vooral voor gespecialiseerde functies zal het een uitdaging worden om de expertise en ervaring van oudere werknemers te behouden. Daarnaast kunnen de stijgende kosten van zorgverzekeringen en pensioenen een financiële last vormen voor kleinere bedrijven.  

Verschil tussen sectoren 

Niet voor alle sectoren is vergrijzing een even groot probleem. In sectoren als bouw, industrie en zorg is het echter een reëel probleem of oudere werknemers hun werk nog wel aan zullen kunnen. Dus het aanpassen van takenpakketten en tijdige begeleiding naar passend werk is van het grootste belang voor deze sectoren. Andere sectoren hebben juist baat bij ouder personeel, omdat juist hun (oudere) klanten de expertise en ervaring waarderen van hun werknemers.  

Kansen voor innovatie bij MKB 

Ondanks de uitdagingen biedt de vergrijzing ook kansen voor MKB’s om te innoveren en groeien. Door te investeren in de ontwikkeling van oudere werknemers, profiteren werkgevers juist van de ervaring en kennis van deze medewerkers om hun bedrijfsprocessen te verbeteren. Het aanbieden van flexibele arbeidsregelingen en aandacht voor een goede werk-privé balans biedt kansen om zowel oudere als jongere werknemers langer aan boord te houden.  

Strategische personeelsplanning 

Het is essentieel voor MKB’s om een strategische personeelsplanning te implementeren die rekening houdt met de vergrijzende beroepsbevolking. Dit omvat het identificeren van opvolgingskandidaten binnen de organisatie, het bieden van mogelijkheden voor continue educatie en training, en het creëren van een inclusieve werkomgeving die alle leeftijden omvat. 

Risico’s en kansen vergrijzende beroepsbevolking

Hoewel de vergrijzende beroepsbevolking zeker uitdagingen met zich meebrengt voor MKB’s, biedt het ook kansen voor groei en innovatie. Door proactief te reageren op deze demografische verschuivingen, proactief aan de slag te gaan met strategische personeelsplanning en inzet te tonen op werkgeluk voor alle medewerkers kunnen MKB’s zich positioneren om te gedijen te midden van deze veranderende arbeidsmarkt.

Als je wel wat hulp kunt gebruiken bij je personeelsplanning. Dan staat HR5 voor je klaar. Contact>

Op de hoogte blijven?

Benieuwd naar meer artikelen, weetjes of nieuws op HR en wetgeving vanuit HR5?

Volg ons dan op Social Media.