Betaald ouderschapsverlof: hoe werkt dat?

Sinds 2022 hebben werkende ouders recht op 9 weken (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. De Wet Betaald Ouderschapsverlof (WBO) is niet voor iedereen helder en we krijgen hier vragen over. We zetten graag de antwoorden voor je op een rij. Want hoe werkt betaald ouderschapsverlof en de WBO in de praktijk? En waar lopen werkgevers tegenaan?

Wet Betaald Ouderschapsverlof

De Wet Betaald Ouderschapsverlof (WBO) houdt in dat medewerkers minimaal 1 en maximaal 9 werkweken ouderschapsverlof mogen opnemen in het eerste levensjaar van hun kind. De WBO geeft recht op doorbetaling van 70% van het dagloon. Net als ander verlof, vraag je hiervoor verlof aan bij je werkgever. Voor werkgevers is het van belang om open over verlof en alle mogelijke verlofregelingen te praten. Zo zorg je dat je medewerkers op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. En je voorkomt dat je als werkgever voor verrassingen komt te staan bij (verzoek om) langdurige afwezigheid van je medewerker. Als werkgever kun je hier je voordeel mee doen; uitgeruste medewerkers voor minder stress, minder verzuim en hogere productiviteit.

Vragen van werkgevers over de Wet Betaald Ouderschapsverlof

Wat is het verschil tussen vaderschapsverlof en betaald ouderschapsverlof?

Vaderschapsverlof is een andere naam voor geboorteverlof, kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof. Het belangrijke verschil is de doelgroep van het verlof. Geboorteverlof is bedoeld voor de (werkende) partner van de moeder van het kind, en bedraagt eenmaal het aantal werkuren per week.. Dit verlof moet binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen. Aanvullend geboorteverlof kunnen medewerkers opnemen tot hun kind 6 maanden is. Het gaat om maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof. De eerste week geboorteverlof wordt volledig doorbetaald. De overige vijf weken aanvullend geboorteverlof worden voor 70 procent betaald door UWV tot maximaal 70 procent van het maximum dagloon tenzij er andere afspraken staan in CAO of werkgeversregeling. Ouderschapsverlof geldt voor beide werkende ouders van het kind. Het gaat om negen werken ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind. Dit verlof wordt betaald tegen 70 procent van het maximum dagloon.

Bekijk alle vormen van verlof rondom geboorte en zorg voor een kind.

Is dit betaald ouderschapsverlof bovenop ander ouderschapsverlof?

Het (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof beslaat een deel van de bestaande ouderschapsverlof regelingen. Dat betekent dat ouders recht hebben op maximaal 26 weken ouderschapsverlof. Nemen zij 9 weken (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof op, dan hebben zij daarnaast nog recht op 17 weken onbetaald ouderschapsverlof.

Hoe werkt betaald ouderschapsverlof

Kan een medewerker geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof tegelijkertijd opnemen?

Ja, dat kan. De WBO is een aanvulling op bestaande regelingen van zwangerschaps-, (aanvullend) geboorte- en ouderschapsverlof. Een medewerker kan bijvoorbeeld per week een dag (aanvullend) geboorteverlof opnemen en daarnaast een dag (deels) betaald ouderschapsverlof.

Hoe vraag je WBO uitkering aan bij gespreide opname van het verlof?

HR5 kreeg het afgelopen jaar veel vragen van werkgevers over het aanvragen van uitkering van de Wet Betaald Ouderschapsverlof. Vooral als medewerkers het verlof gespreid opnemen leidt de aanvraag regelmatig tot hoofdpijn bij werkgevers. Je kunt de uitkering van pas aanvragen bij UWV als de medewerker minimaal één werkweek betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen. Dat geldt ook als het verlof gespreid wordt opgenomen. Voorbeeld: medewerker werkt 32 uur en neemt 8 weken lang 1 dag verlof. Dan vraag je na 4 weken 1 werkweek betaald ouderschapsverlof aan. De aanvraag van de uitkering geschiedt dus achteraf. Ook kan er maximaal drie keer een aanvraag ingediend worden voor de uitkering.

Ondersteuning nodig bij personeels- en salarisadministratie?

De salarisadministrateurs weten de weg in wetgeving, regelgeving en administratie. Wij verzorgen dit graag voor je. Dat zorgt ervoor dat jij je volledig kunt focussen op jouw kernzaken, terwijl je de salarisadministratie in vertrouwde en deskundige handen legt. Meer weten?

Bouwt een medewerker met betaald ouderschapsverlof vakantiedagen op?

Ja, over de dagen dat een medewerker betaald ouderschapsverlof heeft, bouwt de werknemer ook wettelijke vakantiedagen op. Tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt in de CAO, bouwt de medewerker ook bovenwettelijke vakantiedagen op.

Kun je als werkgever ouderschapsverlof weigeren?

Ouderschapsverlof is een recht van de medewerker dat wettelijk vastgesteld is. Bij een tijdige aanvraag kan een werkgever het verlof niet weigeren. Als werkgever kun je wel in overleg gaan met de medewerker over de verdeling van de verlofuren en op welke dagen de medewerker verlof opneemt. Alleen als het voorstel van je medewerker ernstige problemen geeft voor jouw als werkgever, mag je als werkgever bezwaar maken en een voorstel doen voor aanpassing. In het geval van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen kan een werkgever verlof weigeren. Uit jurisprudentie blijkt dat rechters slechts bij hoge uitzondering oordelen dat er sprake is van dergelijke zwaarwegende belangen.

Kan een medewerker ouderschapsverlof opnemen tijdens re-integratie?

In principe heeft een medewerker ook recht op ouderschapsverlof als hij/zij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is. Dat verlof kan echter de re-integratie in de weg zitten. De arbodienst of bedrijfsarts kan advies geven als dit het geval is.

Hoe werkt betaald ouderschapsverlof?

Deze column is geschreven door onze collega Iris Gloudemans. Als hoofd salarisadministratie is zij aanspreekpunt voor werkgever voor alle vragen rondom salaris- en personeelsadministratie. Meer informatie over onze visie en abonnementen? Lees verder>

Heb je vragen over (betaald) ouderschapsverlof? HR5 helpt je graag. Neem contact op!

Op de hoogte blijven?

Benieuwd naar meer artikelen, weetjes of nieuws op HR en wetgeving vanuit HR5?

Volg ons dan op Social Media.