Vakantiegeld: waar moet je rekening mee houden?

In mei en juni keren veel werkgevers vakantiegeld of vakantiebijslag uit aan hun medewerkers. Maar waar moet je rekening mee houden? En wat moet je uitbetalen? Bovendien wanneer precies?

Regels over vakantiebijslag

Alle werknemers die in Nederland een dienstverband hebben, hebben in principe recht op vakantiebijslag. Alle regels over vakantiegeld, officieel vakantiebijslag genoemd, staan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). De vakantiebijslag bedraagt minimaal 8% van het brutoloon van je medewerker. Je medewerker bouwt het hele jaar vakantiebijslag op over het brutoloon. Daarbinnen vallen mogelijk ook zaken zoals overwerktoeslag, gevarengeld, prestatietoeslagen of provisies. Kijk altijd in de CAO van je branche voor uitzonderingen of extra regelingen. Uitkeringen bij bijzondere gelegenheden zoals jubileumuitkering, winstuitkering of onkostenvergoeding horen niet bij het brutoloon. Daarover betaal je dus geen vakantiebijslag uit. Het uitbetalen van vakantietoeslag kan leiden tot een tijdelijke verhoging van je personeelskosten in de maand van uitbetalen. Houd rekening met de liquiditeitspositie van je organisatie rondom betaling vakantiebijslag om financiële verrassingen te voorkomen.

Vakantiegeld: waar moet je rekening mee houden?

Rekenvoorbeeld vakantiebijslag

De vakantiebijslag is minimaal 8% van het brutoloon van je werknemer. Wil je berekenen hoeveel dit is? Vermenigvuldig het bruto maandloon met 12 en vermenigvuldig het daarna met 0,08. Bij een brutoloon van 1.000 euro ziet er dat als volgt uit; 1.000 x 12 x 0,08 = 960 euro vakantiebijslag.

Wanneer betaal je vakantiebijslag uit?

De meeste werkgevers betalen een keer per jaar vakantiebijslag uit. Je moet ervoor zorgen dat je medewerker uiterlijk in juni de vakantiebijslag betaald krijgt. Vaak wordt de vakantiebijslag daarom in mei of juni tegelijk met het salaris uitbetaald. Maar het is ook mogelijk de vakantiebijslag in termijnen uit te betalen, zoals maandelijks bij het salaris. Dit moet wel vastgelegd zijn in de arbeidsovereenkomst of CAO.

Denk aan overwerk

Omdat de vakantiebijslag geldt over het volledige brutoloon, tellen overwerk en meer-uren mee bij de opbouw van vakantiebijslag. Dus ook over uren die de medewerker meer werkt dan zijn contract vermeldt, moet vakantiebijslag worden betaald. Per CAO kan hier wel van worden afgeweken, dus bekijk het in je eigen geldende CAO.

Vakantiebijslag bij ziekte

Als je medewerker uitvalt door ziekte, dan ben je verplicht om twee jaar lang het loon door te betalen. Als de medewerker door ziekte 70% of 90% van zijn loon uitbetaald heeft gekregen, dien je over dat loon vakantiebijslag te berekenen.

Opbouw vakantiebijslag

De periode van de opbouw van vakantiebijslag kan per organisatie en CAO verschillen. Sommige organisaties rekenen van juni tot en met mei, anderen van juli tot en met juni of zelfs van januari tot en met december. Daarnaast wordt er in CAO’s soms gebruik gemaakt van een waardepeilmethodiek. Hierbij is het salaris van een betaalde periode bepalend voor de opbouw van de uit te betalen vakantiebijslag. Houd hier rekening mee met in de berekeningen.

Uit dienst en vakantiebijslag

Als je werknemer uit dienst gaat, of dit nu uit eigen beweging of door ontslag is, heeft hij/zij recht op de vakantiebijslag tot op dat moment. Je betaalt de vakantiebijslag dan uit met het laatste loon.

Afwijkende afspraken

Let op: In een arbeidsovereenkomst of CAO kunnen afwijkende afspraken staan over deze vakantiebijslag, de hoogte, het tijdstip van uitkering of aanvullende afspraken. De salarisadministrateurs van HR5 zijn op de hoogte van de regels rondom vakantiegeld en vakantiebijslag en helpen je graag verder.

Op de hoogte blijven?

Benieuwd naar meer artikelen, weetjes of nieuws op HR en wetgeving vanuit HR5?

Volg ons dan op Social Media.