Neem psychosociale arbeidsbelasting ook mee in de RI&E

Een veilige werkomgeving zorgt voor betere resultaten en minder verzuim. Dat geldt voor veilig werken met gevaarlijke stoffen of de aanwezigheid van een BHV-er, maar zeker ook voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA gaat over omgangsvormen (agressie en geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten) en werkdruk. De arbeidsrisico’s voor PSA moeten meegenomen worden in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), zo zegt Arboverpleegkundige van HR5 Diana van der Linden.

Maatregelen tegen PSA

In de RI&E breng je als werkgever de risico’s op de werkvloer in kaart en actualiseert deze periodiek. Je doet daarbij onderzoek naar de grondoorzaken van risico’s om vervolgens passende maatregelen op te nemen in het Plan van Aanpak. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert. Dat doen ze niet alleen op de aanwezigheid van de RI&E, maar ook op de inhoud. In beleid om PSA te voorkomen staan bijvoorbeeld afspraken over omgangsvormen, voorlichting aan medewerkers, een vertrouwenspersoon, en afspraken om werkdruk te voorkomen. Goed PSA beleid kan bijdragen aan een veilig en gezond werkklimaat. Diana van der Linden: “Er zijn veel maatregelen die je kunt nemen om arbeidsrisico’s door PSA te voorkomen.”

Hoe neem je psychosociale arbeidsbelasting mee in de RI&E?

Afhankelijk van de grondoorzaken, kunnen onderstaande maatregelen bijdragen aan het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting:

Geef medewerkers ruimte om hun werk/taken zelf in te regelen (autonomie)

Het betekent dat medewerkers een bepaalde mate van bewegingsvrijheid ervaren bij het uitoefenen van hun werk/taken.

Zorg voor duidelijke communicatie en taakverdeling

Zorg dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder zijn gecommuniceerd en vastgelegd. Geef medewerkers  ruimte om hun grenzen aan te geven en werklast te bespreken.

Biedt trainings- en ontwikkelingsprogramma’s

Geef medewerkers training en ontwikkelingsmogelijkheden om hun vaardigheden te verbeteren en hun werklast te verminderen.

Implementeer flexibele werkregelingen

Biedt medewerkers  de mogelijkheid om flexibele werkuren of thuiswerken te gebruiken om een betere balans tussen werk en privé te vinden.

Bevorder een positieve werkcultuur

Creëer een klimaat waarin positiviteit en respect voor elkaar worden gewaardeerd en gestimuleerd, en zorg dat er mogelijkheden zijn voor sociale activiteiten en teambuilding.

Implementeer een effectief stresspreventie- en interventieprogramma

Biedt medewerkers  toegang tot programma’s en ondersteuning om stress te verminderen, bijvoorbeeld door middel van coaching, counseling of meditatieprogramma’s.

Zorg voor beleid en voorlichting over ongewenste omgangsvormen

Creëer een veilig werkklimaat met elkaar, zowel in gedrag als in inrichting van de werkplek.

Door deze maatregelen te nemen, kan psychosociale arbeidsbelasting worden voorkomen en bevorder je een positieve werkomgeving.

Hulp bij uitvoeren en toetsen RI&E en het implementeren van psychosociale arbeidsbelasting in je RI&E

HR5 ondersteunt je graag in het opstellen en toetsen van je Risico Inventarisatie en Evaluatie. Je adviseur Arbeid en Gezondheid is het aanspreekpunt voor al je vragen omtrent verzuim, preventie en amplitie. Meer informatie over onze visie en abonnementen? Lees verder>

Het team van HR5 helpt je graag bij het opstellen van PSA beleid en het uitvoeren en/of  toetsen van je RI&E. Maak een afspraak met HR5.  Neem contact op!

Op de hoogte blijven?

Benieuwd naar meer artikelen, weetjes of nieuws op HR en wetgeving vanuit HR5?

Volg ons dan op Social Media.