Werkplezier: gezond en veilig werken met RI&E!

jump books asset

HR5 gelooft dat gezondheidsschade door arbeidsdeelname in veel gevallen is te voorkomen. Een fijne werkplek begint bij preventie. Maar preventie begint bij een fijne werkplek. Daarom helpen we je graag om te werken aan een veilige en gezonde werkomgeving. Een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (afgekort RI&E) is een belangrijk én verplicht instrument om zicht te krijgen op verbeterpunten van de werksituatie. Met een RI&E breng je alle risico’s voor gezondheid en welzijn binnen je bedrijf of organisatie in kaart. Daarmee kun je aan de slag gaan om deze risico’s te verkleinen of op te lossen. Een gezonde en veilige werkplek zorgt voor een fijn werkklimaat en meer werkplezier! Toch heeft 60% van de bedrijven geen (getoetste) RI&E. HR5 helpt je graag met het opstellen en toetsen van je RI&E. 

Vraag een offerte aan

Veilig en gezond werken met een RI&E

Door een complete en getoetste RI&E kan HR5 je beter ondersteunen in je vraagstukken over Arbo en gezondheid, onder andere om verzuim beter te beheersen. Veiligheid en gezondheid op het werk gaan niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde middelen, zoals machines, gereedschappen, installaties en apparaten. Psychosociale arbeidsbelasting is een belangrijk onderdeel voor de gezondheid van medewerkers en dient in de RI&E te worden meegenomen. Denk hierbij aan de inhoud van werk, wijze van leidinggeven, discriminatie, werkdruk e.d. Veilig en gezond gedrag zijn medebepalend voor het welzijn van medewerkers. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. 

RI&E is verplicht

Een Risico-Inventarisatie & Evaluatie is wettelijk verplicht voor iedere arbeidsorganisatie. Het ontbreken van een (getoetste) RI&E kan je een sanctie opleveren door Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie). Afhankelijk van de werksituatie, mag je als werkgever zelf invulling geven aan de RI&E. De preventiemedewerker, jouw beheerder van de RI&E, kan via Route naar RI&E vaststellen welke regels gelden voor jouw bedrijf of organisatie. Een Plan van Aanpak (PVA) is een belangrijk onderdeel van de RI&E, om aan te geven welke maatregelen genomen dienen te worden om vastgestelde risico’s aan te pakken en op te lossen. 

Toetsing RI&E 

Soms dient er een toetsing van de RI&E plaats te vinden door een kerndeskundige:

  • bij bedrijven met > 25 medewerkers;
  • bij bedrijven met < 25 medewerkers waarbij geen erkend branche RI&E instrument beschikbaar is. 

Er hoeft geen toetsing van de RI&E plaats te vinden wanneer:

  • alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken;
  • het bedrijf ten hoogste 25 werknemers heeft en gebruik maakt van een in de CAO opgenomen RI&E-instrument óf van een erkend branche RI&E-instrument. 

Handhaving regels RI&E 

HR5 en Inspectie SZW hebben onlangs overleg gehad over de RI&E. Het blijkt dat zo’n 60% van de werkgevers in Nederland geen RI&E heeft. Daarom is de Inspectie SZW gestart met het programma Impuls RI&E, met een meerjarenplan en grotere nadruk op communicatie en toepassing van de RI&E. Ook toezicht op en controleren van naleving van de wettelijke bepalingen rondom de RI&E hebben meer prioriteit gekregen. Wil je checken hoe jouw bedrijf of organisatie ervoor staat? Inspectie SZW heeft een tool ontwikkelt die je verder helpt op Zelfinspectie.nl. Deze inspectietools zijn een aanvulling op de RI&E, geen vervanging er van.

Aandachtspunten: discriminatie en Corona 

Inspectie SZW heeft arbeidsdiscriminatie speerpunt gemaakt in het programma Impuls RI&E. Zij toetsen of discriminatie is meegenomen in het beleid op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Ook wordt extra aandacht besteed aan hoe je omgaat met de gevolgen van Corona en thuiswerken. Hier gelden ook bovenstaande spelregels voor het toetsen door een kerndeskundige. 

Houtverwerkende industrie

Periodiek kiest Inspectie SZW voor speerpunt branches. Dit jaar heeft zij aangegeven dat de houtverwerkende industrie speciale aandacht krijgt. Ben je werkgever in deze branche? Laat HR5 je helpen bij het opstellen en toetsen van de RI&E. 

HR5 helpt je met jouw RI&E 

HR5 heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van werkgevers in diverse branches bij het opstellen van een RI&E, die voldoet aan de wettelijke eisen. Heb je nog geen RI&E? Wij helpen je graag deze op te stellen en toetsen. Het kan ook zijn dat je een RI&E hebt, maar dat deze niet een volledig beleid ten aanzien van COVID 19 en thuiswerken heeft. Of wellicht is je RI&E níet getoetst door een kerndeskundige. HR5 helpt je graag met het uitvoeren en toetsen van de RI&E. 

Wij leveren altijd maatwerk voor jouw specifieke bedrijf of organisatie. Neem contact met ons op via 088-5500600 of info@hr5.nl voor meer informatie of een offerte.    

Neem contact op
logo HR5
Portaal
Menu
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then