Strategische Personeelsplanning

jump books asset

Strategische personeelsplanning helpt bedrijven en organisaties naar een optimale personeelsbezetting. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. In feite is strategische personeelsplanning een ‘self denying prophecy’. Het maakt het mogelijk tijdig te anticiperen, in plaats van ad hoc brandjes te moeten blussen. Preventief beleid kan op veel manieren worden ingericht. Dat maakt strategische personeelsplanning ook soort Rubiks-kubus. Alles hangt met alles samen. We helpen je op weg met de bouwstenen van een strategische personeelsplanning. 

8 bouwstenen van strategische personeelsplanning

1.     De basis voor een strategische personeelsplanning is een analyse van missie, visie,  strategie, en externe omgeving van een bedrijf of organisatie. 

2.     Maak een inventarisatie van kenmerken van het huidige personeelsbestand (sekse, leeftijd, diensttijd, loonkosten, salarispositie, arbeidsrelatie, deeltijdomvang, etc). Neem de tijd stil te staan bij de huidige kwaliteit van personeel. En analyseer de instroom, doorstroom en uitstroom van werknemers in het verleden. 

3.     Stel strategische toekomstscenario’s vast.

4.     Breng ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt in beeld. 

5.     Maak toekomstscenario’s. Voorspel de mogelijke toekomstige bezetting (aanbodzijde) op basis van vooronderstellingen rond door- en uitstroom. Denk aan kwantiteit werknemers, kwaliteit en aanwezige vaardigheden, kosten van alle resources en mogelijke contractvormen tussen werkgever en werknemer. 

6.     Bepaald de toekomstige noodzakelijke formatie (vraagzijde) door de strategische gevolgen van deze scenario’s te vertalen naar de in dat geval gewenste bezetting. 

7.     Bepaal de gaps tussen gewenst en verwacht. 

8.     Beschrijf de acties die deze gaps kunnen overbruggen, en breng ze in de praktijk 

Meerdere oplossingen

Het vermijden van mogelijke gaps is in wezen het preventieve karakter van strategische personeelsplanning. Strategische personeelsplanning maakt het mogelijk tijdig te anticiperen. Strategische personeelsplanning biedt niet één goede oplossing. Er zijn altijd meerdere varianten te onderscheiden die kunnen leiden tot een goede oplossing. Dat betekent dat er een aantal stuurknoppen zijn (parameters) waaraan gedraaid kan worden. Door te letten op bijbehorende kosten, draagvlak en haalbaarheid kan worden bepaald welke oplossing optimaal is. Dat vraagt om goede onderliggende modellen, die tegelijkertijd voldoende eenvoudig en transparant zijn om gebruikt te kunnen worden door lijnmanagers en HR-adviseurs. 

Strategische personeelsplanning voor jouw bedrijf

Wil je meer weten over strategische personeelsplanning? Wij helpen je graag. 

Maak een afspraak met onze experts

Bel ons
logo HR5
Portaal
Menu
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then