Hoe controleer je de Werkhervattingskas beschikking?

Eind november ontvang je als werkgever een beschikking van de Belastingdienst met daarin de premies Whk voor het nieuwe jaar, als je publiek bent verzekerd bent als werkgever, en geen eigenrisicodrager. Het is belangrijk om deze beschikking goed te controleren. HR5 geeft je tips: hoe controleer je de Werkhervattingskas beschikking?

Wat is de Werkhervattingskas?

De Werkhervattingskas (Whk) is onderdeel van de werknemersverzekeringen. Als werkgever draag je premie Werkhervattingskas af, waarvan werknemers betaald worden die ziek of arbeidsongeschikt zijn.

Premie Werkhervattingskas

De premiepercentages die de Belastingdienst gebruikt om de Whk premies te berekenen, worden vastgesteld aan de hand van de premieplichtige loonsom van twee jaar daarvoor. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de grootte van de werkgevers op basis van de gemiddelde loonsom. Voor de verschillende categorieën werkgevers gelden andere premiepercentages.

De Werkhervatttingskas premie bestaat uit:

  • WGA-premie (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
  • ZW-premie (Ziektewet)

Kleine werkgevers betalen een sectorale WGA-premie, op basis van de uitkeringslast van hun bedrijfssector. Middelgrote en grote werkgevers betalen een (deels) individuele premie, op basis van de uitkeringslast van het bedrijf.

Het premiepercentage dat je als werkgever betaalt kan beïnvloed worden door werknemers die ziek of arbeidsongeschikt uit dienst gaan.

Controleer de Beschikking Werkhervattingskas
Eind november ontvang je de beschikking Werkhervattingskas van de Belastingdienst. In de praktijk blijken daar regelmatig fouten in de zitten. Het is daarom erg belangrijk dat je de beschikking goed controleert. Je wilt natuurlijk niet meer premie betalen dan nodig is.

Controleer minstens de volgende punten:

  • Check of de gemiddelde loonsom van je organisatie klopt met de beschikking
  • Controleer of de juiste sectorindeling op de beschikking staat
  • Controleer bij het UWV of werknemers terecht op de ZW- en WGA-lijst staan van twee jaar terug
  • Bereken de verhouding van de toegerekende uitkeringslast en de loonsom van je organisatie

Beschikking Werkhervattingskas controleren?

HR5 helpt je graag bij de controle van de Beschikking Werkhervattingskas. Wij helpen je mee, zodat je niet te veel premie betaalt. Neem contact op voor controle.

Op de hoogte blijven?

Benieuwd naar meer artikelen, weetjes of nieuws op HR en wetgeving vanuit HR5?

Volg ons dan op Social Media.