Ga het gesprek aan: aandacht voor mantelzorg loont!

diensten asset

Een op de vier medewerkers combineert mantelzorgtaken met hun baan. En dit aantal groeit nog steeds. Natuurlijk hebben medewerkers een verantwoordelijkheid om goed om te gaan met de combinatie van werk en mantelzorgtaken. Maar als werkgever kun je een belangrijke rol vervullen in het faciliteren van een goede werk-privé balans. Mantelzorg bespreekbaar maken en flexibel zijn in oplossingen voor werknemers kan uitval en problemen voorkomen.

Mantelzorg

Mantelzorg betekent het langdurig en onbetaald zorgen voor een gehandicapte, chronisch zieke of hulpbehoevend persoon in de omgeving. Medewerkers kunnen, naast hun werk, zorgen voor een partner, kind of ouder, maar ook voor een ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgtaken zijn vaak prima te combineren met werkzaamheden bij je organisatie. Maar dat geldt niet voor iedereen. Medewerkers dreigen dan uit te vallen door overbelasting en ziekte. Werkgevers die aandacht en begrip hebben voor mantelzorg én het gesprek aangaan zorgen voor meer vitaliteit en tevredenheid bij (mantel)zorgende medewerkers.

Praat over mantelzorg

Communiceren over mantelzorg is erg belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. Werkgevers en leidinggevenden zijn er vaak niet van op de hoogte dat medewerkers mantelzorgtaken hebben. Uit onderzoek blijkt dat 44% van de medewerkers niet praat met hun leidinggevende over de mantelzorgtaken. En dat terwijl een goede werk-privé balans voor medewerkers met mantelzorgtaken van groot belang is om gezond en in balans te blijven. Het bespreken van mantelzorg en meedenken over flexibele werktijden en verlofregelingen zorgt ervoor dat zorgende medewerkers veel minder tijdsdruk en stress ervaren. Medewerkers die werk en mantelzorg goed kunnen combineren ervaren 5x minder gezondheidsklachten en melden zich 8x minder ziek, zo blijkt uit cijfers van werkenmantelzorg.nl.

Het gesprek aangaan over mantelzorg loont

18% van het verzuim is mantelzorg gerelateerd, zo blijkt uit onderzoek van HRM CZ&Gfk uit 2017. Aandacht en meedenken met (mantel)zorgende medewerkers kan stress, vermoeidheid en lichamelijke klachten en daarmee verzuim voorkomen. Een mantelzorgvriendelijke cultuur creëren in je organisatie verhoogt de vitaliteit, loyaliteit en productiviteit in je organisatie:

Onze tips voor een mantelzorgvriendelijke cultuur:

-          Krijg inzicht in het aantal mantelzorgers in je organisatie en in de mogelijke (verzuim) kosten

-          Ga het gesprek aan met medewerkers om samen te bespreken hoe zorgtaken gecombineerd kunnen worden met werk. Maak bijvoorbeeld gebruik van de praatplaat van werkenmantelzorg.nl

-          Zorg voor kennis bij leidinggevenden over verlofregelingen rond mantelzorg. Maak oplossingen bespreekbaar zoals flexibele werktijden of thuiswerken.

Ondersteuning?

Wil je graag ondersteuning om mantelzorg op de kaart te zetten in je organisatie. Wil je meer weten over de verlofregelingen rondom mantelzorg? Of wil je actief aan de slag om een mantelzorgvriendelijk cultuur te bevorderen in je organisatie?
Maak een afspraak met een van onze HR-adviseurs via 088 5500 600.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then