Arbeidsongeschiktheidsstelsel complex? Zet in op preventie!

Het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel ligt al enige tijd onder de loep. Waarom? Het huidige systeem is ingewikkeld. Bovendien is er een groot tekort aan verzekeringsartsen die moeten beoordelen hoe ziek of arbeidsongeschikt een werknemer is die een WIA-uitkering aanvraagt. Daarom is er een commissie OCTAS aangewezen om het stelsel betaalbaar, uitvoerbaar en uitlegbaar te maken.

Commissie OCTAS

OCTAS is aangewezen om het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel te onderzoeken. Deze Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft in oktober 2023 een probleemanalyse uitgevoerd en onderzoek laten uitvoeren naar de knelpunten van het huidige stelsel. Op 29 februari jongstleden kwam de Commissie OCTAS naar buiten met de conclusie. HR5 geeft je aan hoe hiermee om te gaan en hoe actief in te zetten op preventie.

Varianten voor het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel

De Commissie OCTAS heeft onlangs haar conclusies gepubliceerd. Kortweg is die conclusie; het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel is te complex. Dat is wellicht niet een verrassende conclusie. En daarom is het veel interessanter om te kijken naar de oplossing van de huidige problemen. Daar zijn we, door het rapport van OCTAS een stukje dichterbij gekomen. OCTAS heeft namelijk een advies uitgebracht aan het kabinet met daarin drie varianten om het huidige stelsel anders in te richten.  Hierbij is gedacht aan zowel werknemer, werkgever als zelfstandigen. De belangrijkste voorwaarden voor een goed stelsel zijn tweeledig: voorkomen is beter dan genezen en de overheid dient te ondersteunen en te vertrouwen.

De drie varianten die OCTAS uitgewerkt zijn, zijn te benoemen als:

1: Beter (verzekerd van inkomen)
2: Werk staat voorop (zo snel mogelijk naar passend werk)
3: Basis (iedereen dezelfde basisuitkering)

Oplossing duurt nog even, maar…

Helaas moeten we geduld hebben om te zien welke oplossing er gekozen gaat worden. Daarvoor zal er eerst een nieuw kabinet geformeerd moeten zijn. Maar hier hoeven we gelukkig niet op te wachten. We willen namelijk helemaal niet dat er sprake is van (hoog)verzuim, en al helemaal niet van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling bij de WIA-poort wanneer het voorkomen kan worden. Door aandacht te geven aan de preventieve kant kunnen we dit heel anders aanpakken.

Preventie van verzuim

Het voorkomen van verzuim begint bij het kennen van je mensen. Heeft je werknemer het financieel krap? Is er een sterfgeval in de familie? Vindt je werknemer het werk uitdagend genoeg of juist te ingewikkeld? Ga regelmatig het gesprek aan met je werknemer. Niet alleen bij een jaarlijks feedback gesprek, maar juist periodiek. Door te weten wat iemand bezig houdt, kun je eerder een inschatting maken voor kans op verzuim. Blijf als HR of werkgever de gesprekspartner van je werknemer en zorg dat je deur openstaat. Of nog mooier ben erbij op de werkvloer. Zo weet je wat er speelt en kun je aan de voorkant bijsturen op wat je werknemer nodig heeft. Dat voorkomt (langdurig) verzuim en zorgt voor betere bedrijfsresultaten.

Arbeidsongeschiktheidsstelsel complex? Zet in op preventie!

Je Adviseur Arbeid en Gezondheid kijkt graag, op basis van jouw werkelijke situatie, hoe we in jouw organisatie oplossingen kunnen bieden en verzuim kunnen voorkomen. Deze aandacht voor preventie bevordert de gezondheid en het welzijn van jouw medewerkers. Hierdoor vallen ze minder snel uit, leveren betere prestaties en ervaren meer werkgeluk. Wil jij sparren met je Adviseur Arbeid & Gezondheid hoe dat vorm kan krijgen in jouw organisatie? Neem contact op!

Op de hoogte blijven?

Benieuwd naar meer artikelen, weetjes of nieuws op HR en wetgeving vanuit HR5?

Volg ons dan op Social Media.