Vertrouwenspersoon waarborgt een veilige werkomgeving

Goed werkgeverschap betekent oog hebben voor het welzijn van je medewerkers. Een veilige werkomgeving is dan prioriteit. Want medewerkers die werken in een veilige werkomgeving zorgen voor minder verzuim en betere resultaten.  Veiligheid op de werkvloer gaat verder dan alleen persoonlijke beschermingsmiddelen, goede materialen, of beveiligde  machines. Ook aandacht voor psycho-sociale arbeids- belasting hoort daarbij. Een vertrouwenspersoon binnen je  organisatie waarborgt een veilige werkomgeving, bewaakt de psycho-sociale arbeidsbelasting, bevordert een goede werksfeer en prettige omgangsvormen. Met een vertrouwenspersoon abonnement is er altijd aandacht voor het welzijn van je medewerkers, waardoor zij optimaal kunnen presteren.

Aandacht voor psycho-sociale arbeidsbelasting

De laatste jaren is er meer maatschappelijke aandacht voor zaken als (seksuele) intimidatie, (arbeids) discriminatie, agressie, pesten en werkdruk. Ook werkgevers zien dat aandacht voor een veilige werkomgeving op alle vlakken bijdraagt aan een fijnere werksfeer en gelukkiger medewerkers. Een vertrouwenspersoon van HR5 helpt werkgevers een veilige werkomgeving te garanderen. Ook kan de vertrouwenspersoon eventuele knelpunten vroegtijdig signalen en adviseren over ongewenst gedrag.

Abonnement Vertrouwenspersoon

HR5 heeft een team met goed getrainde en ervaren professionals, die ingezet worden als extern vertrouwenspersoon bij je organisatie of bedrijf. Met een HR5 abonnement vertrouwenspersoon is er altijd voldoende aandacht voor een veilige werkomgeving waarin werknemers optimaal presteren. Een abonnement vertrouwenspersoon biedt je medewerkers toegang tot een betrouwbare deskundige die luistert en helpt, zodat ongewenst gedrag niet leidt tot uitval, arbeidsrechtelijke geschillen of negatieve publiciteit.

Voordelen van een HR5 extern vertrouwenspersoon:

  • Een externe vertrouwenspersoon is niet direct betrokken bij interne processen. Dit zorgt voor een grotere mate van onafhankelijkheid en objectiviteit bij het behandelen van vertrouwelijke kwesties. Medewerkers kunnen zich vrijer voelen om open en eerlijk te communiceren, omdat ze erop kunnen vertrouwen dat de externe vertrouwenspersoon geen belangenconflicten heeft en neutraal zal handelen.
  • Een HR5 externe vertrouwenspersoon heeft expertise en ervaring op het gebied van vertrouwenskwesties, zoals het omgaan met klachten, conflictoplossing, bemiddeling en het bieden van emotionele ondersteuning. Deze professionaliteit bevordert de kwaliteit en de effectiviteit van het vertrouwensproces.
  • Het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon kan de vertrouwelijkheid en veiligheid van de betrokkenen vergroten. Bovendien kan de externe vertrouwenspersoon ervoor zorgen dat de organisatie de juiste procedures en protocollen volgt om de privacy van betrokkenen te waarborgen.

De vertrouwenspersoon vervult verschillende taken:

  • De vertrouwenspersoon adviseert het management over het voorkomen van ongewenst gedrag en werkdruk. Hij benoemt mogelijke knelpunten en geeft deskundige tips over het voorkomen en aanpakken van ongewenste omgangsvormen.
  • Medewerkers kunnen met de vertrouwenspersoon een probleem bespreken, zonder de leidinggevende in te lichten. De HR5 vertrouwens persoon biedt passende begeleiding en informeert over oplossingen.
  • De vertrouwenspersoon geeft voorlichting over de rol en taken van de vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

Meer weten over hoe een vertrouwenspersoon een veilige werkomgeving waarborgt…

Wilt u een abonnement vertrouwenspersoon aanvragen? Of een vrijblijvende offerte? Neem contact op!

Op de hoogte blijven?

Benieuwd naar meer artikelen, weetjes of nieuws op HR en wetgeving vanuit HR5?

Volg ons dan op Social Media.