Privacy

hr5-jump.svg

De klanten van HR5 kiezen voor dienstverlening van personeelszaken. Iedere dag vertrouwen onze klanten, leveranciers en collega’s hun persoonsgegevens aan ons toe. Dit schept verregaande verplichtingen. Het verplicht ons om vertrouwen en veiligheid te realiseren en te borgen. Daarom is gegevensbescherming een van onze hoogste prioriteiten. Wij streven naar een zo groot mogelijke transparantie over wat wij doen met deze persoonsgegevens.  

Privacy Statement Arbodiensten HR5

Vertrouwen is een hoeksteen van onze bedrijfsmissie. Gegevensbescherming is een van onze hoogste prioriteiten en wij streven naar een zo groot mogelijke transparantie over wat wij doen met deze persoonsgegevens en waarom wij dit doen. Klik hier voor het privacy statement van de Arbodiensten van HR5.

Data Protection Officer (DPO) / Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Met dit document informeren wij je over privacy binnen HR5.

Wij hebben een onafhankelijke Data Protection Officer, in het Nederlands een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die jou en ons helpt bij AVG (GDPR) privacy vraagstukken.

Ons werk voor klanten en cliënten doen we met passie en overtuiging. De bij ons in gebruik zijnde gegevens behandelen dan ook met de grootste zorg. Mocht je vragen hebben over privacy in relatie tot HR5, dan kun je deze stellen aan onze DPO’er Cyrille Joskin.


Contactgegevens:
E-Mail:dpo@hr5.nl
Telefonisch: 088 - 5500 600
Postadres: DPO-HR5, Verlengde Velmolen 32, 5406 NT Uden

Onze DPO’er (FG) is jouw en onze vertrouwenspersoon; informatie, klachten en vragen die je aan de DPO’er stelt, zullen alleen met de directie (of andere personen) van HR5 gecommuniceerd worden met jouw toestemming.

Klik hier om ons privacy policy te bekijken.

Indien u in contact staat met onze Arbodienst, kunt u hier de privacy policy met betrekking tot de Arbodienstverlening bekijken.

Meer informatie?

Wilt je jouw recht uitoefenen, een privacy klacht kenbaar maken of een (mogelijk) datalek melden? Onze DPO'er helpt je graag vertrouwelijk verder. Stuur een e-mail aan de DPO (dpo@hr5.nl) met je naam en telefoonnummer en hetgeen waarover je verder geholpen wilt worden. Na ontvangst van de e-mail zullen we je informeren over de procedure voor het vaststellen van jouw identiteit, zodat we er zeker van zijn dat de informatie aan de juiste persoon verstrekken.


Toelichting:
Gebruik van rechten:
Jouw rechten met betrekking tot je (bijzondere) persoonsgegevens conform de AVG zijn:

  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie en aanvulling
  • Recht op vergetelheid
  • Recht op dataportabiliteit
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  • Recht van bezwaar

Privacy klacht:

Indien je van mening bent dat HR5 je privacy niet voldoende respecteert, of je aanbevelingen hebt, etc., vernemen wij dit ook graag van je. Wij behandelen jouw verzoeken in vertrouwen. Je kunt ook een klacht indienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

Datalek:

HR5 is een bedrijf voor en door mensen, ondanks dat wij gebruik maken van hoogwaardige beveiligingsprotocollen en ICT-inrichtingen, zou er mogelijk een datalek geconstateerd kunnen worden.

Geautomatiseerde besluitvorming:

HR5 maakt geen gebruik van van geautomatiseerde besluitvorming (incl. profilering).

logo HR5
Portaal
Menu
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then