Over ons

hr5-jump.svg

People First Company.

HR5 is een People First company. Onze visie is dat mensen die functioneren in hun natuurlijke kracht, gelukkig, passievol en betekenisvol werken. Werknemers die functioneren in hun natuurlijke kracht zorgen voor meer tevreden klanten. Je zit beter op je plek als je de regie neemt over je eigen loopbaan. Blije werknemers zorgen voor minder verzuim, meer innovatie, en een beter resultaat. Vanuit onze visie en missie werkt het HR5 team enthousiast met je samen voor al je personeelsvraagstukken.

Dit bieden wij

HR5 heeft de kennis en jarenlange ervaring om je op alle vlakken van HR te ondersteunen. HR5 biedt je alle diensten onder een dak: van salarisadministratie tot gecertificeerde arbodienst, van arbeidsjuridisch advies tot coaching, van HRM support tot assessments. 

Bekijk onze diensten:


Onze diensten

Salaris­administratie

Lees meer

HRM advies

Lees meer

ARBO en verzuim

Lees meer

Juridisch advies

Lees meer

HR Analytics

Lees meer

Zo werken wij

Om de wensen en behoeften van jouw organisatie of bedrijf in kaart te brengen, hebben we altijd een oriënterend gesprek. Daarbij krijgen wij een helder beeld hoe je je HRM zaken op dit moment hebt ingericht en welke diensten relevant zijn voor je bedrijf of organisatie. Bovendien geeft het ons duidelijkheid op welke wijze je gebruik wilt maken van onze kennis en expertise. 

De uitkomsten van het oriënterende gesprek vormen de inhoud voor een voorstel. We geven je op heldere wijze weer welke HRM diensten wij je aanbieden en hoe wij onze kennis en expertise vertalen in een dienstencontract. Hieraan koppelen we uiteraard een kostenopgave, een plan van aanpak en tijdsplanning. 

Onze samenwerking start na definitieve afstemming over diensten, kosten en uitvoering. Tijdens de samenwerking zullen wij met regelmaat terugkoppelen en evalueren hoe de samenwerking optimaal blijft. 

Wil je onze toegevoegde waarde testen? Daag ons uit! 

Maak een kennismakingsafspraak
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then