HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

Privacy

Visie

'Al uw personeelsvraagstukken onder één dak'. De klanten van HR5 kiezen hiervoor. Dat verplicht ons om vertrouwen en veiligheid te realiseren en te borgen. Iedere dag vertrouwen onze klanten, leveranciers en collega’s hun persoonsgegevens aan ons toe. Dit waarderen wij zeer maar schept verregaande verplichtingen. Daarom is gegevensbescherming een van onze hoogste prioriteiten. Wij streven naar een zo groot mogelijke transparantie over wat wij doen met deze persoonsgegevens.  

 

 

DPO (Data Protection Officer), FG (Functionaris Gegevensbescherming)

Op deze pagina willen wij u informeren over privacy binnen HR5.

Wij hebben een onafhankelijke DPO (Data Protection Officer), in het Nederlands een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld die u en ons helpt bij AVG (GDPR) privacy vraagstukken.

Ons werk voor klanten en cliënten doen we met passie en overtuiging. De bij ons in gebruik zijnde gegevens behandelen dan ook met de grootste zorg. Mocht u vragen hebben over privacy in relatie tot HR5, dan kunt u deze stellen aan onze DPO’er de heer Cyrille Joskin.


U kunt hem bereiken via:
E-Mail: dpo@hr5.nl
Telefonisch: 088 - 5500 600
Postadres: DPO-HR5, Verlengde Velmolen 32, 5406 NT Uden

Onze DPO’er (FG) is uw en onze vertrouwenspersoon; informatie, klachten en vragen die u aan de DPO’er stelt, zullen alleen met de directie (of andere personen) van HR5 gecommuniceerd worden met uw toestemming.

Klik hier om ons privacyreglement te bekijken.

Indien u in contact staat met onze ARBO-dienst, kunt u hier de privacyverklaring met betrekking tot de ARBO-dienstverlening bekijken.

 

Meer informatie?

Wilt u: uw recht uitoefenen, een privacy klacht kenbaar maken of een (mogelijk) datalek melden?

Onze DPO'er helpt u graag vertrouwelijk verder. Stuur een e-mail aan de DPO (dpo@hr5.nl) met uw naam en telefoonnummer en hetgeen waarover u verder geholpen wilt worden.

Na ontvangst van de e-mail zullen we u informeren over de procedure voor het vaststellen van uw identiteit, zodat we er zeker van zijn dat de informatie aan de juiste persoon verstrekken.Toelichting:
Gebruik van rechten:
Uw rechten met betrekking tot uw (bijzondere) persoonsgegevens conform de AVG zijn:

  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie en aanvulling
  • Recht op vergetelheid
  • Recht op dataportabiliteit
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  • Recht van bezwaar

Privacy klacht:

Indien u van mening bent dat HR5 uw privacy niet voldoende respecteert, u aanbevelingen heeft, etc., vernemen wij dit ook graag van u. Wij behandelen uw verzoeken in vertrouwen. U kunt ook een klacht indienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).


Datalek:

HR5 is een bedrijf voor en door mensen, ondanks dat wij gebruik maken van hoogwaardige beveiligingsprotocollen en ICT-inrichtingen, zou er mogelijk een datalek door u geconstateerd kunnen worden. 

Geautomatiseerde besluitvorming:

HR5 maakt geen gebruik van van geautomatiseerde besluitvorming (incl. profilering).

 

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven