HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

Onze visie, onze werkwijze

Onze schijf van 5

Wij willen graag uw HRM partner zijn. Van het verwerken van salarissen tot en met adviezen over arbo- en verzuimmanagement. Wanneer het gaat om toegevoegde waarde, verwacht u echter meer.  Het gaat er namelijk om hoe wij dit ‘partnerschap’ invullen. Daarvoor hanteren we 5 handige regels die de basis vormen voor onze belofte aan u. Of, zoals we het zelf noemen, onze schijf van 5:

 

Van inzicht naar uitzicht

Wij willen vooral kennispartner zijn. Om uw inzicht te vergroten op al uw HR uitdagingen. Zodat u een betere werkgever wordt voor het beste team van medewerkers dat u zich kunt wensen. Nu, maar vooral ook in de toekomst.

 

Van administreren naar ondernemen

Administratieve processen zijn nooit een doel op zich. Het belemmert u zelfs om uw ondernemend vermogen ten volle te benutten. Laat uw bijzaak daarom onze hoofdzaak zijn.

 

Van modaal naar vitaal

Een goede onderneming is een gezonde onderneming. Maar een gezonde onderneming ontstaat niet vanzelf. Gelukkig kunt u vertrouwen op onze inzet en expertise om uw medewerkers gezonder te houden en uw verzuim te beperken.

 

We moeten het kunnen, we willen u kennen

Doe wat je kan! Logisch, maar niet altijd zo vanzelfsprekend. Daarom beloven we nooit meer dan we kunnen waarmaken. Wat we wel doen? Een extra stapje zetten voor onze klanten. Want wanneer je weet te verrassen, verwonderen en verbazen, versterkt dat de relatie op een ongekende manier.

 

Van risico naar rust

Ontzorgen is het doel van uw samenwerking met ons. Daarvoor zetten we alle middelen en kennis in die wij tot onze beschikking hebben.

 

Ons karakter

‘Je krijgt de klanten die je verdient’. U kent deze uitspraak waarschijnlijk wel. Naar onze overtuiging heeft het alles te maken met het karakter dat je als bedrijf of organisatie hebt. Bent u benieuwd naar onze karaktereigenschappen?

 

Open en toegankelijk

Wij houden niet van barrieres. Evenmin vinden we status in ons werk belangrijk. Liever gebruiken we onze kennis om anderen te helpen. We geloven daarbij in een evenwichtige en gelijkwaardige relatie. Er zijn voor de ander, wanneer dat nodig is en wanneer dat gewenst is.

 

Enthousiast en initiatiefrijk

We werken met plezier. Ons enthousiasme halen we uit resultaten die we bereiken voor anderen. Daarbij zullen we niet nalaten om met nieuwe ideeën en initiatieven te komen die een bijdrage kunnen leveren aan het resultaat.

 

Realistisch en ambitieus

Realisme is de basis voor een solide verwachtingspatroon. We zijn dan ook wars van valse of vage beloftes. Betekent dit dan dat we niet ambitieus zijn? Niet in het minst! We geloven in verbetering, vooruitgang en vernieuwing. Daar waar het kan en daar waar het de werkresultaten verbetert.

 

Wil om te leren

Kennis is onze allerbelangrijkste ‘asset’. We doen er dan ook alles aan om onze kennis uit te breiden. Op vakinhoudelijk gebied, maar vooral ook in de samenwerking met onze partners en klanten. Om onszelf te blijven ontwikkelen als de best denkbare HRM partner voor uw organisatie of bedrijf.

 

Dienstbaar en luisterend

Ons bestaan is gebaseerd op toegevoegde waarde die we leveren aan organisaties en bedrijven. Dit besef uit zich in een professionele dienstbaarheid waarbij we oog en oor houden voor de situatie en verwachtingen van onze relaties.

 

Integer en betrouwbaar

Een relatie, en dat geldt ook voor een professionele samenwerking, kan alleen maar stand houden wanneer er wederzijds respect en vertrouwen is. In goede tijden, maar ook in moeilijke tijden. Ons handelen zal altijd gebaseerd zijn op ‘het beste voor de klant’.

 

Zo werken wij

Bij alles wat we doen staat één ding centraal: uw wensen en behoeften. Daarbij denken we vooral in oplossingen en in mogelijkheden. En of het nu een grote organisatie betreft met honderden medewerkers of een kleiner MKB bedrijf met enkele medewerkers, onze HRM aanpak en inzet is gelijk.

 

Oriënterend gesprek

Om uw wensen en behoeften in kaart te brengen, hebben we altijd een verkennend en oriënterend gesprek met u. Daarbij krijgen wij een helder beeld hoe u uw HRM zaken op dit moment heeft ingericht en welke diensten voor u relevant zijn. Bovendien geeft het ons duidelijkheid op welke wijze u gebruik wilt maken van onze kennis en expertise.

 

Voorstel

De uitkomsten van het oriënterende gesprek vormen de inhoud van het door ons gepresenteerde voorstel. Daarin geven we op heldere wijze weer welke HRM diensten wij van belang achten en hoe wij onze kennis en expertise vertalen in een dienstencontract. Vanzelfsprekend is hier een kostenopgave aan gekoppeld en een plan van aanpak met daarbij een tijdsspanne.

 

Samenwerking

Na definitieve afstemming over diensten, kosten en uitvoering, start de definitieve samenwerking. Tijdens de samenwerking zullen wij met regelmaat terugkoppelen en evalueren hoe de samenwerking optimaal blijft en op punten verbeterd kan worden.

 

 

Interesse in een kennismakingsgesprek?

Daag ons uit! Test onze toegevoegde waarde voor uw HRM! Een vrijblijvende afspraak is snel gemaakt.

 

 

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven