HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

Human Being Management

HR5 toegevoegde waarde model

 

HBM verbindt

HBM gaat over natuurlijk gedrag en aangepast gedrag. HBM gaat verder dan structuur (processen, procedures, regels, wetten en processen) en cultuur (wat we waarnemen; kennis, houding, gedrag en vaardigheden). HBM gaat naar de kern van het zijn de natuur (onbewuste drijfveren).

De ontdekkingsreis inzetten in de “circle of chance” geeft de mogelijkheid om met meer energie meer productief te zijn. Voor HR5 vertaalt zich dat direct naar duurzaamheid, mobiliteit en loonkosten benutting.

 

 

Duurzaamheid

Zonder medewerkers geen organisatie. Optimaal en duurzaam presteren vanuit de positieve energie is mogelijk omdat er een match is tussen organisatie en de medewerker zowel vanuit de structuur, cultuur als de natuur. Daarbij hebben werknemers en werkgevers een gezamenlijke verantwoordelijkheid om invulling te geven aan Arbeidsinhoud (een competente medewerker), Arbeidsverhoudingen (een betrokken medewerker), Arbeidsvoorwaarden (een tevreden werknemer) en Arbeidsomstandigheden (een gezond mens).

 

Om dit te borgen is de Circle Of Change een continue proces bij in-, door- en uitstroom. Mensen komen in beweging waarna de mobiliteit van medewerkers is geboren.

 

Mobiliteit

HBM begint bij het individu vertaalt naar het team vertaalt naar de organisatie. Dit vergt een flexibele grondhouding. Het uitgangspunt hierbij is het vertrouwen in je eigen zijn (being) waardoor er altijd een match is tussen organisatie, team en individu. Bij in-, door- en uitstroom zit per definitie een mobiliteitsvraagstuk. Ieder radertje dat draait in dat proces creëert een mobiliteitsvraagstuk. Op ieder moment dat de radertjes draaien ligt er een HBM match vraagstuk. Des te beter dit wordt ingevuld, des te meer energie, meer duurzaamheid, meer productiviteit en dus…… worden de loonkosten beter benut!

 

Loonkosten benutting

HBM dient zich uiteindelijk te worden uitbetaald naar omzet groei, kosten reductie en risico beheersing. Loonkosten maken daarvan een substantieel onderdeel uit. Wij zijn er van overtuigd dat met de aanpak van HR5 uw loonkosten beter worden benut. Met andere woorden; uw medewerkers dragen meer bij aan het resultaat van uw onderneming of organisatie.

 

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven