HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

Waarom een procedure?

 

Tevreden klanten zijn voor ons van groot belang. Daarom doen we onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daar waar activiteiten worden ondernomen kan er –ondanks onze inspanningen – altijd iets misgaan. Wanneer u vindt dat we in onze dienstverlening aan u (als persoon of als organisatie) tekortschieten, dan willen we dat graag van u horen.

 

Een klacht of verbetersuggestie is een kans. Een kans om onze dienstverlening nóg beter uit te oefenen. Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op adviezen van onze adviseurs, over telefoonbehandeling, wachttijden, bereikbaarheid en communicatie etc. Blijf niet met uw klacht rondlopen. Breng ons op de hoogte, uw klacht kan leiden tot verbetering van onze dienstverlening. Elke klacht wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

  

Eenvoudige klachten proberen wij direct op te lossen. Hiervoor is geen formulier nodig. U bespreekt het probleem gewoon met de betreffende medewerker. Is uw klacht ingewikkelder van aard en kan het niet middels een gesprek worden opgelost, dan verzoeken wij u ons dit schriftelijk mede te delen. Daarbij kunt u kiezen tussen een klacht over HR5 Algemeen, óf specifiek gericht op HR5 Arbo & Verzuimmanagement. 

Algemene klacht  Arbo klacht

Werkwijze procedure

Deel op:

Naar boven