HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Blog

Blog overzicht

Denkt u nog aan de subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsen?

Half juni heeft u van ons een mailing ontvangen met betrekking tot subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsten. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan horen we dat graag voor donderdag 10 september 2020, zodat we uw aanvraag nog tijdig in behandeling kunnen nemen. Op 16 september 2020 sluit het loket en kunnen we geen subsidie meer aanvragen voor het schooljaar 2019/2020.
 
Erkend leerbedrijf
De subsidie kan alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het mbo en niet voor de categorieën vo/pro/vso, hbo en promovendi/toio’s. Dit in verband met de uitvoerbaarheid van de voorschotregeling. Bij het voorschot gelden dezelfde voorwaarden als voor de bepaling van aanspraak op de definitieve subsidie: de aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 2019/2020 één of meer bbl-studenten heeft begeleid.

Voorwaarden
Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Na afloop van de begeleiding dient u uw aanvraag in.

Aanvragen door HR5
Is bovenstaande situatie voor u van toepassing? Dan kunnen wij voor u de aanvraag indienen. Stuurt u een e-mail met de betreffende leerlingen naar Salaristeam 1 of Salaristeam 2. Gelieve dit zo spoedig als mogelijk met als uiterste datum donderdag 10 september 2020 te doen, zodat we de aanvragen tijdig kunnen verwerken.
Wanneer u zelf een voorschot heeft aangevraagd, bent u ook verplicht om uiterlijk 16 september 2020 om 17:00 uur een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het eventuele voorschot verrekent RVO met de definitieve subsidie. Wanneer u geen definitieve aanvraag indient, zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd.
Als wij voor u het voorschot hebben aangevraagd, zullen wij ook zorgdragen voor de definitieve aanvraag. Net als voorgaande jaren zijn dit additionele werkzaamheden en zullen deze op nacalculatie worden doorbelast.

Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van team 1 of team 2 (salaristeam1@hr5.nl of salaristeam2@hr5.nl).

Deel op:

Naar boven