HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Blog

HR5 in Bedrijvig Uden april 2021

30 Maart 2021

Functioneringsgesprekken, maar dan beter! Een functioneringsgesprek is al lang niet meer enkel het bespreken wat een medewerker beter kan doen om zijn of haar functie beter te kunnen uitoefenen. Sommige bedrijven zijn er zelfs helemaal vanaf gestapt,...

Lees meer
18 Januari 2021

HR5 in Bedrijvig Uden december 2020 (2)

Krijgt u aan het einde of begin van het jaar ook veel vragen van medewerkers over de hoogte en de onderlinge verhoudingen van de salarissen door het ontbreken van een up-to-date functie-loongebouw? Dan heeft HR5 de oplossing voor u! Zet dit jaar met ... Lees meer

11 December 2020

HR5 in Bedrijvig Uden december 2020

'Onze klant is een topsporter - en wij zijn de coach' HR5 staat op het punt om een klantportaal te lanceren, waarin alle relevante HR-diensten samenkomen. In Bedrijvig Uden december 2020 kunt u hier in een uitgebreid artikel meer over lezen. Neem voo... Lees meer

01 December 2020

HR5 in Wijchen Zakenvisie december

HR5 introduceert klantenportaal en dashboard. Lees hier alles over in de nieuwe Wijchen Zakenvisie van december 2020. Wil je meer info? Neem gerust contact met ons op!... Lees meer

02 Oktober 2020

HR5 in Bedrijvig Uden september

Ook benieuwd hoe u te veel betaalde sociale premies terug kunt claimen? In Bedrijvig Uden van september leest u hier meer over. Neem voor meer informatie contact met ons op.... Lees meer

07 September 2020

Denkt u nog aan de subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsen?

... Lees meer

18 Juni 2020

HR5 in Bedrijvig Uden van juni

Deze week verschijnt Bedrijvig Uden met een artikel van onze collega Anne Teeuwen over Reboarding met Covid-19.... Lees meer

15 Juni 2020

Voorschot subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsen

Begin juni is het loket voor de Subsidieregeling praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo geopend. Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte b... Lees meer

29 Mei 2020

NOW-regeling 2.0

In onze vorige nieuwsbrief hebben we stilgestaan bij de NOW-regeling en hoe u deze aan kunt vragen. De maatregel is verlengd en er kan een tweede NOW-aanvraag worden gedaan van (hoogstwaarschijnlijk) 6 juli tot en met 31 augustus 2020. De eerste aanv... Lees meer

01 April 2020

Update Corona maatregelen

Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de NOW-regeling, de compensatievergoeding en reiskostenvergoeding:... Lees meer

31 Maart 2020

HR5 in Bedrijvig Uden

Deze week verschijnt Bedrijvig Uden met hierin een artikel over HR5. Deze keer is onze collega Joep Alders aan het woord.... Lees meer

26 Maart 2020

Corona en dienstverlening Arbo&Verzuim

Afgelopen maandag heeft de overheid de maatregelen inzake het Corona-virus verder aangescherpt (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen). Deze maatregelen vergen va... Lees meer

20 Maart 2020

Update Corona Helpdesk

Vanuit HR5 willen we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Corona virus. Onderstaand vindt u een update van onze Corona Helpdesk waarin we u meer vertellen over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud en we g... Lees meer

16 Maart 2020

Corona Update

Aangaande het Coronavirus nemen ook wij de benodigde maatregelen omtrent spreekuren, klantafspraken en bereikbaarheid. Wij volgen hierbij de landelijke richtlijnen genomen door de Rijksoverheid.... Lees meer

16 Oktober 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Weet jij wat de praktische gevolgen voor jouw organisatie naar aanleiding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans zijn? Of wil je inzicht in de huidige status op het gebied van personeelsvraagstukken binnen jouw organisatie? Neem dan contact met ons op! ... Lees meer

06 September 2018

Ontslag van onwelwillende werknemer kost werkgever €10.000,-. Hoe kan dat?

Stelt u zich voor? U heeft een werknemer in uw bedrijf die zich permitteert om gemiddeld 1 keer per week zo’n 10 minuten te laat te komen voor zijn ploegendienst. Ook ‘vergeet’ de betreffende werknemer om zich tijdig en correct ziek te melden bij afw... Lees meer

16 Februari 2018

Maak gebruik van de loonkostenvoordelen

Er zijn tal van subsidies die u als werkgever kunt benutten om daarmee de loonkosten te verlagen. Het voordeel kan flink oplopen. Omdat er recent weer een en ander is gewijzigd, zetten wij ze voor u op een rij. ... Lees meer

15 Februari 2018

Dekken uw huidige functieomschrijvingen nog wel de lading?

De arbeidsmarkt is continue in beweging. Oude beroepenstructuren voldoen niet meer. Organisaties moeten zich daarvoor openstellen, ook voor bestaande functies. Tijd om de functieomschrijvingen eens goed tegen het licht te houden.... Lees meer

02 Februari 2018

Top 10 trends in recruitment

Krapte op de arbeidsmarkt en de opkomst van nieuwe technologieën gaan dit jaar hun stempel drukken op recruitment. Organisatieadviesbureau Korn Ferry heeft op basis van een internationale enquête tien belangrijke trends op het gebied werving en selec... Lees meer

12 Januari 2018

4 Tips om beter te beoordelen en belonen

Stop met beoordelingsgesprekken en ga voor doorlopende coaching. Dat is het advies van Kilian Wawoe, docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, die jarenlang onderzoek deed naar het meten van prestaties op de werkvloer. Op basis van de lessons le... Lees meer

03 Januari 2018

Vraag een observant bij het beoordelingsgesprek

Hebben beoordelingsgesprekken hun langste tijd gehad? XpertHR Actueel vroeg het vier hoogleraren. Floor Rink, hoogleraar Organisatiepsychologie bij Rijksuniversiteit Groningen*, signaleert dat leidinggevenden vaak nog stereotiep oordelen. Mede om die... Lees meer

13 November 2017

Meer werknemers met burn-out door werk

Het aantal werknemers dat zich ziek meldt door burn-out of overspannenheid stijgt.... Lees meer

13 November 2017

Praktijkvraag: Wat moet HR doen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer?

De wereldwijde #MeToo-campagne waarmee vrouwen hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag naar buiten brengen, maakt veel los. Wat moet u als werkgever doen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer? Arbeidsrechtadvocaat Edith van Schie ... Lees meer

13 November 2017

Veel kritiek op verkorting loondoorbetaling bij ziekte

Verschillende partijen hebben hun twijfels over de verkorting van de loondoorbetalingsplicht van twee naar één jaar voor kleine werkgevers. De maatregel zou bijvoorbeeld de prikkel voor werkgevers wegnemen om te investeren in preventie en re-integrat... Lees meer

13 November 2017

Kan de werkgever een werknemer dwingen om meer te werken?

Als het werk binnen een organisatie toeneemt, kan een werkgever een werknemer verzoeken om meer arbeidsuren te werken. Een werknemer is echter niet zomaar verplicht om hiermee in te stemmen.... Lees meer

13 November 2017

Werkzoekende negatief over sollicitatieprocedures

Werkzoekenden in Nederland zijn over het algemeen niet positief over hun sollicitatie-ervaringen. Bijna 90 procent krijgt niet altijd een reactie op een sollicitatie. Ook is de doorlooptijd van de procedures te lang en weten sollicitanten niet waar z... Lees meer

06 Oktober 2017

Een staande ovatie voor een gezondere houding

Eén op de drie werknemers kampt met fysieke klachten als nekpijn, rugpijn en vermoeidheid. Dit komt door een slechte lichaamshouding en gaat ten koste van de productiviteit. Het ziekteverzuim dat hierop volgt kost bedrijven meer dan 70 miljoen euro p... Lees meer

06 Oktober 2017

Scholingsplicht werkgever telt zwaar bij demotie

Een uitzendkracht krijgt demotie omdat hij niet beschikt over de juiste certificaten. Het uitzendbureau vindt dat dit de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer is. Maar de kantonrechter tilt zwaar aan de scholingsplicht van de werkgever.... Lees meer

06 Oktober 2017

Week van de mobiliteit krijgt medewerkers in beweging

Arbeidsmobiliteit is voor organisaties een prima manier om medewerkers in beweging te krijgen. Als de arbeidsmobiliteit in organisaties beperkt is, kan dat zelfs tot problemen leiden, zoals vastroestende medewerkers en dichtgeslibde loopbaanpaden. He... Lees meer

06 Oktober 2017

Het gaat lonen om meer te werken

De nieuwe coalitie wil het belastingstelsel flink gaan aanpassen. Deze aanpassingen moeten ertoe leiden dat het gaat lonen om meer te werken. Dit nieuwe systeem zou in 2019 moeten ingaan.... Lees meer

06 Oktober 2017

Meer werknemers met burn-out door werk

Het aantal werknemers dat zich ziek meldt door burn-out of overspannenheid stijgt.... Lees meer

06 Oktober 2017

Eerder stoppen met werken vanwege risico’s gezondheid

Werknemers die fysiek zwaar of onveilig werk doen, stoppen vrijwillig eerder met werken omdat de arbeidsomstandigheden risicovol zijn. Zij zijn bang dat langer doorwerken gevolgen heeft voor hun gezondheid.... Lees meer

25 September 2017

Rechter kan eindejaarsbeoordeling van werknemer terugdraaien

Een werkgever heeft in principe de vrijheid om te beslissen op welke manier hij zijn werknemers beoordeelt. Maar als hij zich niet aan de beoordelingsprocedure houdt, kan een rechter ingrijpen.... Lees meer

13 September 2017

Mogelijkheid voor leeftijdsgrens in vacature komt in de wet

Onder omstandigheden moeten werkgevers de kans krijgen om in een vacature een onderscheid te maken op basis van leeftijd. In de Verzamelwet SZW 2018 is hiervoor een wetswijziging opgenomen.... Lees meer

30 Augustus 2017

Niet nakomen re-integratieverplichtingen reden voor ontslag?

Een werkgever kan een werknemer die op de eerste afspraak met de bedrijfsarts niet komt opdagen, niet zomaar ontslaan. Maar bij volhardend gedrag heeft ontslag wel kans. In deze rechtszaak houdt de werkneemster zich structureel, op verschillende mani... Lees meer

30 Augustus 2017

5 praktische vragen over de werkkostenregeling

Hij bestaat al een paar jaar, maar leidt in de praktijk nog tot heel veel vragen: de werkkostenregeling. In dit artikel een kleine greep uit een aantal praktische vragen. Met de antwoorden uiteraard.... Lees meer

30 Augustus 2017

Niet reageren op een vordering van een werknemer? Dit zijn de gevolgen.

Een manager vordert een bedrag van ruim 13.900 euro van zijn ex-werkgever aan o.a. een transitievergoeding en achterstallig loon. De ex-werkgever laat niets van zich horen en verschijnt ook niet op de rechtszitting. Wat is de uitspraak van de rechter... Lees meer

30 Augustus 2017

Hoe krijg je een feedbackcultuur?

Het is voor veel teams en managers een worsteling: hoe krijgen we een goede feedbackcultuur in ons team en de organisatie? Als organisatie- en teamcoaches krijgen wij regelmatig het verzoek om een feedbacktraining te verzorgen. Want: 'onze mensen vin... Lees meer

30 Augustus 2017

Ook werknemer die AOW nadert heeft recht op transitievergoeding

Een werkgever wilde een ontslagen werknemer geen transitievergoeding meegeven. Dit omdat de werknemer een paar maanden voor zijn AOW zat. De kantonrechter ging hier gedeeltelijk in mee en verlaagde de transitievergoeding. Het gerechtshof bepaalde ech... Lees meer

30 Augustus 2017

Nieuwe beweegrichtlijnen Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad bracht vorige week de nieuwe beweegrichtlijnen uit. Die gelden voor alle gezonde volwassenen, ook voor werknemers dus. Ook op de werkvloer is voldoende beweging noodzakelijk.... Lees meer

30 Augustus 2017

Voorkom arbeidsongevallen door laaggeletterdheid

In Nederland zijn 700.000 werknemers die niet goed kunnen lezen en schrijven. Dat veroorzaakt gevaarlijke situaties op de werkvloer en vergroot de kans op arbeidsongevallen. De Week van de Alfabetisering roept op tot actie.... Lees meer

30 Augustus 2017

Ouderschapsverlof onderbreken vanwege zwangerschap

Als een werkneemster opnieuw zwanger wordt tijdens haar ouderschapsverlof, dan mag zij haar ouderschapsverlof opschuiven. Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft de werkneemster dan recht op haar volledige salaris.... Lees meer

28 Juli 2017

Wanneer geef je als werkgever een loonsverhoging?

Goed werkgeverschap houdt onder meer in dat je werknemers een passende beloning geeft voor hun inspanningen. Daarbij hoort ook dat je van tijd tot tijd opslag geeft. Wat zijn hiervoor geschikte momenten? En wanneer is een loonsverhoging verplicht?... Lees meer

28 Juli 2017

Ziek tijdens vakantie: hoe zit het ook alweer?

Wordt een medewerker ziek tijdens zijn vakantie, dan moet hij zich direct bij zijn werkgever ziek melden. Over de ziektedagen die geen vakantiedagen zijn, betaalt de werkgever het loon door. De aanspraak op vakantie wordt niet met de ziektedagen verm... Lees meer

28 Juli 2017

Wanneer is er precies sprake van werkweigering?

De werkgever mag zijn werknemers opdracht geven om werkzaamheden te doen die buiten hun normale takenpakket vallen. Als een werknemer het niet eens is met een redelijk verzoek, moet hij de klus toch klaren. Anders kan er sprake zijn van werkweigering... Lees meer

28 Juli 2017

Zo doorbreekt u slechte gewoontes op de werkvloer

De werkomgeving heeft grote impact op prestaties van medewerkers. Een slechte werkplek kan leiden tot gezondheidsproblemen en kan ook slechte gewoontes in stand houden. Wat kunt u hieraan doen?... Lees meer

28 Juli 2017

De do’s en don'ts van een functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek, niet te verwarren met het beoordelingsgesprek, is een belangrijk element van loopbaanbeleid en het middel bij uitstek om in contact te blijven met uw werknemers. Uit een functioneringsgesprek kan nuttige informatie komen wa... Lees meer

28 Juli 2017

Laagste ziekteverzuim in de horeca, hoogste in openbaar bestuur

Werknemers in de horeca bleven in 2016 het minst ziek thuis, werknemers in het openbaar bestuur het meest. De verschillen in verzuim hangen samen met de arbeidsomstandigheden in een bedrijfstak, kenmerken van de werknemers, en de bedrijfsgrootte. Zo ... Lees meer

14 Juli 2017

Tour for life

Iedereen heeft wel een bekende in zijn omgeving die lijdt aan Kanker. En ook iedereen beseft dat er snel een goede geneeswijze moet komen om deze sluipmoordenaar te lijf te gaan. Team Kick Cancers Ass gaat hier voor fietsen van Italie naar Nederland... Lees meer

28 Juni 2017

Arbeidsvoorwaarden aanpassen? Let op de wet!

Welke arbeidsvoorwaarden moet je als werkgever anno 2017 aanbieden om toekomstige werknemers aan te kunnen trekken en huidige werknemers te kunnen behouden? Het is geen verrassing dat de huidige generatie starters over het algemeen een gezonde werk-p... Lees meer

28 Juni 2017

6 tips om op werknemerskosten te besparen via sociale regelingen

Wat kan ik doen om op werknemerskosten te besparen? Als ik die vraag van opdrachtgevers krijg, verwijs ik vaak naar sociale regelingen. Daarin is de keuze reuze; maar weinig landen hebben zoveel regelingen als Nederland. En het aanbod neemt de laatst... Lees meer

28 Juni 2017

Minimumloon per uur met ingang van 1 juli 2017

Omdat het minimumloon per uur afhangt van de lengte van een volledige werkweek in de organisatie, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het minimumloon per uur per 1 juli 2017 bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek op een rij gezet... Lees meer

28 Juni 2017

Wijzigingen in vernieuwde Arbowet door internetconsultatie

Vanaf 1 juli gaat de vernieuwde Arbowet in. De nadruk komt meer op preventie te liggen en medewerkers en OR krijgen meer inspraak, zoals het recht op een second opinion. Naar aanleiding van een internetconsultatie is het ontwerpbesluit van de wet nu ... Lees meer

28 Juni 2017

Loonsanctie eigenrisicodragers blijft voorlopig in stand

De behandeling van het wetsvoorstel dat de loonsanctie voor eigenrisicodragers laat vervallen, ligt voorlopig stil. Om hier vervolg aan te geven, wordt gewacht op het volgende kabinet.... Lees meer

28 Juni 2017

Hogere boetes en nieuwe eisen door nieuwe privacywet

Uw organisatie heeft nog één jaar de tijd om zich voor te bereiden op de versterkte en uitgebreide privacyrechten die op 25 mei 2018 in werking treden. De extra verantwoordelijkheden die de nieuwe privacywet met zich brengt, vergen namelijk de nodige... Lees meer

28 Juni 2017

5 manieren om talent van medewerkers aan te boren

Talentmanagement staat hoog op de agenda van HR, maar hoe haal je het beste uit medewerkers? Hoe krijgt hun talent de ruimte, zodat zij optimaal kunnen presteren?... Lees meer

28 Juni 2017

Interne mobiliteit stimuleren: de do's & don'ts

Wil je meer uit de talenten en capaciteiten van je medewerkers halen en de vertrekratio verlagen? Dan kan een intern mobiliteitsbeleid je daarbij helpen. Het zorgt ervoor dat getalenteerde medewerkers beter kunnen doorstromen en zich voor langere tij... Lees meer

17 Mei 2017

'Ziek is ziek' geldt niet voor alle werknemers

In de praktijk blijven werknemers die ziek zijn lang niet altijd thuis. Maar al te vaak gaan ze toch gewoon aan het werk. Ook al tonen deze medewerkers zo hun hart voor de zaak, uw organisatie moet toch paal en perk stellen aan dit presenteïsme.... Lees meer

17 Mei 2017

Flexwerk bedreiging duurzame inzetbaarheid

Flexkrachten lopen meer gezondheidsrisico’s dan werknemers met een vast contract. Vooral jongere uitzendkrachten en oproepkrachten maken kans te blijven hangen in flexibel werk met weinig autonomie. Het risico van uitval neemt dan toe.... Lees meer

17 Mei 2017

Werkgevers akkoord met drie jaar WW-uitkering

De grote werkgeversorganisaties zijn alsnog akkoord met eerder gemaakte afspraken over de ‘reparatie’ van de WW-uitkering. Wel moet er rekening worden gehouden met een aantal zorgpunten vanuit de werkgevers. Dat hebben MKB-Nederland en VNO-NCW deze w... Lees meer

17 Mei 2017

Fouten door werkgever bij arbeidsconflict leiden tot hoge billijke vergoeding

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 31 maart 2017 – Nadat werknemer op non-actief is gesteld start werkgever een ontbindingsprocedure. Na afwijzing van het verzoek in eerste aanleg gaat werkgever in hoger beroep. ... Lees meer

17 Mei 2017

Standaard-cao zet streep door doorbetaalde koffie- en theepauzes

Kantonrechter Groningen, 2 mei 2017 – Partijen mogen niet van de geldende standaard-cao afwijken – niet ten nadele, maar ook niet ten voordele van de werknemers. De werkgever wil de doorbetaalde koffie- en theepauzes afschaffen. Volgens de rechter zi... Lees meer

17 Mei 2017

Recruitment: zelf doen, uitbesteden of samen doen?

Oude oplossingen voldoen niet meer in nieuw tijdperk Na de schrik van de eurocrisis verbetert langzaam maar zeker de stemming onder recruiters. Er ontstaan weer personeelstekorten in segmenten als ict, techniek, productie en logistiek. De vergrijzing... Lees meer

17 Mei 2017

De acht bouwstenen van Strategische Personeelsplanning (SPP)

Feitelijk is SPP een ‘self denying prophecy’. SPP maakt het mogelijk tijdig te anticiperen, in plaats van steeds naderhand op korte termijn brandjes te moeten blussen. Preventief beleid kan op veel manieren worden gedaan. SPP is een ook soort van Rub... Lees meer

19 April 2017

Toch loondoorbetalingsplicht ondanks dat werknemer nog geen dag heeft gewerkt

Rechtbank Overijssel, 16 februari 2017 – Werknemer treedt voor onbepaalde tijd in dienst bij een kleine werkgever. In de arbeidsovereenkomst wordt geen proeftijdbeding afgesproken. De werknemer meldt zich op de eerste dag, zonder werkzaamheden te ver... Lees meer

19 April 2017

Supermarktsector introduceert tussenbaan

Een medewerker kan na een bijbaan van vakkenvullen en voor een vaste baan een tijdelijk contract krijgen voor vier jaar en geld voor scholing. Een interessant voorstel, en ook geschikt voor andere sectoren, zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt... Lees meer

14 April 2017

Loon doorbetalen bij situationele ziekte?

Als een werknemer zich ziek meldt, maar niet echt ziek is, hoeft de werkgever zijn loon niet altijd door te betalen. Daar zitten echter wel wat haken en ogen aan.... Lees meer

14 April 2017

UWV introduceert werkwijzer Poortwachter

UWV heeft onlangs de werkwijzer Poortwachter op haar website gepubliceerd. De werkwijzer biedt werkgevers een richtlijn voor de aanpak van de re-integratie van zieke werknemers.... Lees meer

14 April 2017

Meer dan kwart werkenden heeft moeite met loopbaanontwikkeling

Werkenden besteden weinig tijd aan persoonlijke ontwikkeling. 35% van de werkenden geeft aan nooit bezig te zijn met loopbaanontwikkeling, 30% maximaal een dag per jaar. Ook heeft vier op de tien werkenden geen duidelijk beeld van hun loopbaan voor d... Lees meer

14 April 2017

Een relatiebeding is ook een concurrentiebeding, dus motiveren!

Een concurrentiebeding verbiedt werknemers om na afloop van het dienstverband voor enige tijd werkzaam te zijn in bijvoorbeeld dezelfde branche of hetzelfde gebied als waar de werkgever actief is. In de grondwet is vastgelegd dat een werknemer het re... Lees meer

14 April 2017

Werknemer bereid tot 10 procent salaris in te leveren voor thuiswerken

Is het nieuwe werken op zijn retour? Wel volgens sommige werkgevers, maar niet als het aan de werknemers ligt. Want ruim de helft van de Nederlandse professionals is bereid om een deel van zijn of haar salaris in te leveren als daar tegenover staat d... Lees meer

14 April 2017

Te veel arbeidsuren per week: ontslag mogelijk?

Als een werknemer bij verschillende organisaties werkt, kan onbedoeld de Arbeidstijdenwet overtreden worden. Onder omstandigheden mag een werkgever de werknemer dan ontslaan.... Lees meer

14 April 2017

Dwangsom dreigt bij verwerken gezondheidsgegevens werknemers

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de bevoegdheid om bedrijven en organisaties een hoge boete op te leggen als zij de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden. Voor het jaar 2017 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangekondigd om de focus onde... Lees meer

10 Maart 2017

Kun je een proeftijd opnemen bij nieuwe functie?

Een tijdelijke werknemer krijgt een jaarcontract voor een nieuwe functie. Kun je dan ook een proeftijd opnemen?... Lees meer

Deel op:

Naar boven