HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Zo herkent HR werkstress bij werknemers

Stress op de werkvloer is het grootste beroepsrisico in ons land, meent het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Minister Asscher kondigde vorige week een nieuwe campagne aan om werkstress bespreekbaar te maken en aan te pakken.

 

Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met stress op het werk. Een derde van het werk gerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door stress. Van de Nederlandse werknemers zegt 40 procent vaak tot altijd heel veel werk te hebben en 36 procent noemt het werk hectisch.

 

Asscher zet daarom werkstress de komende vier jaar hoog op de agenda van zowel werknemers als werknemers. De Inspectie SZW gaat in ieder geval extra controleren op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer. Hoe herkent HR zelf werkstress bij medewerkers?

 

Oorzaken werkstress

Stress op het werk kan te maken hebben met te veel werk of juist met te weinig werk. Ook slechte arbeidsverhoudingen of onregelmatige werk- en rusttijden kunnen werkstress veroorzaken. Of werkstress ontstaat hangt in belangrijke mate af van de mogelijkheden om zelf invloed op het werk uit te oefenen en om problemen in het werk te kunnen oplossen. Werkdruk kan leiden tot werkstress. Bij werkdruk is er sprake van hoge psychische belasting door (te) hoge kwantitatieve of kwalitatieve taakeisen. Het werktempo kan bijvoorbeeld te hoog zijn, of er moet onder hoge tijdsdruk worden gewerkt, of kennis en vaardigheden sluiten niet goed aan op de functie-eisen.

 

Risicogroepen werkstress

Werknemers die het meeste risico lopen op werkstress, overspannenheid en burn-out, zijn in te delen in acht groepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen met een dubbelfunctie of gedreven werknemers die het jammer vinden dat een dag maar 24 uur heeft.  De acht groepen zijn als volgt:

 

 • De zogenaamde ‘gedwongen perfectionisten‘: mensen die carrière willen maken, veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben en geen fouten willen maken.

 • De mensen die niet met veranderde werkomstandigheden kunnen omgaan. Ze hebben bijvoorbeeld een nieuwe chef, krijgen te maken met ellebogenwerk van anderen, hebben nieuwe verantwoordelijkheden of werken te lang en te vaak onder druk.

 • Degenen die hard werken en thuis veel spanningen hebben of een persoonlijk verlies moeten verwerken. Daardoor kunnen ze geen enkele ontspanning vinden en verliezen ze het vermogen zich ergens op te concentreren.

 •  Mensen die weinig besef van tijd hebben, alles uitstellen en met alles te laat zijn. Daardoor zien ze een muur van problemen op zich afkomen en verliezen ze het overzicht.

 • Mensen die hun hele leven veiligheid gezocht hebben in hun positie, hun financiële onafhankelijkheid en hun thuisbasis, en die plots geconfronteerd worden met onveiligheid in de vorm van bijvoorbeeld morele chantage, bedreigingen, een ontrouwe partner of stalking;

 • Mensen die zich altijd verantwoordelijk voelen voor anderen en geen nee kunnen zeggen. Sommigen van hen uiten zich moeilijk, voelen zich snel schuldig, onthouden alles wat fout gaat en blijven eindeloos piekeren. Anderen die zich wel kunnen uiten, trekken zich het leed van anderen sterk aan en voelen zich voor hen verantwoordelijk. In deze groep vinden we veel mensen die in de gezondheidszorg werken, en ook politiemensen die vanwege werkdruk en regels nauwelijks toekomen aan opsporingswerk, terwijl ze de burger niet willen of kunnen teleurstellen.

 • De gedrevenen die het jammer vinden dat een dag maar 24 uur heeft. Ze verzetten bergen en zijn in betrekkelijk korte tijd tot grootse dingen in staat. Zelfs tijdens de vakantie worden gsm en laptop meegenomen om nog wat zaken te kunnen regelen, en ook op de golfbaan lukt het ze niet om de telefoon uit te zetten. Het zijn mensen die zes dagen per week op dubbele snelheid werken.

 • Vrouwen in een dubbelfunctie. Vaak hebben zij het gevoel dat ze zich in hun werk extra moeten bewijzen, terwijl ze thuis ook nog de meeste verantwoordelijkheid nemen.

   

  Signalen werkstress

  Werkstress kan gepaard gaan met emotionele, gedragsmatige en lichamelijke kenmerken. Werkstress kan leiden tot ziekte, vooral als dit lang aanhoudt en de werknemer onvoldoende rust kan nemen of afleiding en ontspanning krijgt. Overspannenheid en burn-out, depressie en posttraumatische stress-stoornis zijn voorbeelden van aan (chronische) stress gerelateerde psychische aandoeningen. In een tabel hebben we alle signalen van werkstress op een rij gezet.

   

  Verschil tussen stress, overspannenheid en burn-out

  De begrippen werkstress, overspannenheid, burn-out, PTSS (post traumatische stress stoornis) en depressie worden vaak in één adem genoemd. Een aantal oorzaken en kenmerken van deze verschillende begrippen hebben we in een tabel op een rij gezet. Zo wordt duidelijk hoe werkstress zich verhoudt tot andere vormen van stress.

   

  Herkennen van werkstress

  Hoe kan je werkstress herkennen bij een collega? Als je er voor open staat, dan is er een aantal factoren waaraan u werkstress bij medewerkers kunt herkennen. Voor werkgevers is het van belang dat problemen en aanzien van psychosociale arbeidsbelasting worden geïnventariseerd. Er zijn een groot aantal methoden beschikbaar om inzicht te krijgen in de veroorzakers van psychosociale problematiek in een organisatie.

   

  Werkstress bespreekbaar maken

  De volgende stap is het bespreekbaar maken van werkstress. Dat kan onder andere in een werkdrukoverleg of thema-werkoverleg. Wilt u weten hoe dat precies in zijn werk gaat en welke afspraken gemaakt kunnen worden, neem dan contact met ons op voor vrijblijvende informatie: info@hr5.nl.

   

Bron: PW De Gids

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven