HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Ziek tijdens vakantie: hoe zit het ook alweer?

Wordt een medewerker ziek tijdens zijn vakantie, dan moet hij zich direct bij zijn werkgever ziek melden. Over de ziektedagen die geen vakantiedagen zijn, betaalt de werkgever het loon door. De aanspraak op vakantie wordt niet met de ziektedagen verminderd. Wel kan bij schriftelijke arbeidsovereenkomst of bij cao worden overeengekomen dat dagen waarop de werknemer niet werkt wegens ziekte, worden aangemerkt als vakantiedagen. Dit mag echter niet onbeperkt.

 

 

 

In de vakantiewetgeving wordt een sterk onderscheid gemaakt tussen het wettelijke minimumaantal vakantiedagen waar een werknemer recht op heeft en de bovenwettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn die vakantiedagen die de werknemer extra krijgt bóvenop het wettelijke minimumaantal van twintig dagen bij een fulltime dienstverband gedurende vijf dagen per week.

 

Vakantiedagen inleveren tijdens ziekte

Bij schriftelijke arbeidsovereenkomst of bij cao kan overeengekomen worden dat dagen waarop de werknemer niet werkt wegens ziekte, worden aangemerkt als vakantiedagen. Dit mag echter niet onbeperkt. De werknemer behoudt namelijk altijd ten minste recht op het wettelijke minimumaantal vakantiedagen, dus een fulltimer heeft altijd recht op ten minste twintig vakantiedagen. Als de werknemer volgens de (collectieve) arbeidsovereenkomst recht heeft op 25 vakantiedagen, kan worden overeengekomen dat er maximaal vijf dagen bij ziekte als vakantiedagen worden aangemerkt.

 

Opgespaarde dagen

Bovendien mogen dagen die de werknemer heeft opgespaard uit voorgaande jaren, niet worden ingeleverd. Dit is bedoeld om te voorkomen dat werknemers die veel vakantiedagen hebben opgespaard, méér dagen bij ziekte zouden moeten inleveren dan collega's die elk jaar al hun dagen opnemen.

 

Bron: HR Praktijk

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven