HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Werknemer ontslaan is moeilijker geworden

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 is het voor werkgevers moeilijker geworden om afscheid te nemen van een werknemer. Onder andere het FD bericht hierover na een eerste evaluatie onder diverse arbeidsrechtdeskundigen.

 

Konden werkgevers voorheen een optelsom maken van de redenen van ontslag zoals disfunctioneren, veelvuldig ziek melden, nalatigheid en een verstoorde arbeidsrelatie, sinds 1 juli moeten werkgevers minimaal één van deze gronden uitvoerig onderbouwen voordat een rechter op die grond ontslag kan verlenen. Rechters moeten onder de nieuwe wet strenger toetsen of de werkgever bijvoorbeeld een disfunctioneren wel voldoende kan bewijzen. En daarvoor heeft de rechter een dossier nodig.

 

Het is aan de werkgevers om dergelijke dossiers –tijdig- aan te leggen. Dit betekent in de praktijk dat functioneringsgesprekken vaker gevoerd zullen moeten worden en deze ook schriftelijk moeten worden vastgelegd. Ook e-mails die tussendoor worden gestuurd kunnen in de dossier opbouw van een werkgever een belangrijke rol spelen.

 

Maar wat doet het met de werksfeer als je dagelijks “kritiek” via e-mails geeft? Dat brengt juist ook risico’s met zich mee, bijvoorbeeld op ongemotiveerde werknemers en veelvuldige ziekmeldingen.

 

De verwachting is dan ook dat de werkgever en werknemer (nog) vaker samen tot een oplossing moeten komen en hun afspraken zullen vastleggen in een beëindigingsovereenkomst. Maar wat als zij daar in onderling overleg niet uitkomen? In de praktijk zien we al dat speciale arbeidsrecht mediators hier op inspringen en een bemiddelende rol kunnen vervullen.

 

Kortom, ook na de invoering van de WWZ blijft er voor werkgevers veel onduidelijkheid bestaan over de wijzen waarop zij afscheid kunnen nemen van een werknemer. En hoewel het doel van de WWZ een versoepeling was van het ontslagrecht, lijkt het voor werkgevers in het MKB moeilijker geworden om een werknemer te ontslaan.

 

Heeft u vragen over de WWZ en wat dit voor u betekent, neemt u dan contact op met een van onze juristen.

 

Bron: Blog Ilona Vinke, jurist OOvB/HR5

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven