HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Wat gaat de nieuwe Ziektewet voor u betekenen?

Vanaf 1 januari 2014 zal de nieuwe wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters in werking treden. Vier vragen: Wat houdt de wet in? Welke drie soorten premies gaan er gelden? Vallen ook uitzendkrachten en gedetacheerden onder de wet? Gaat de wet gelden voor alle werkgevers?

 

Wat houdt de wet in?
Deze wet moderniseert de Ziektewet. Het kabinet wil hiermee de instroom van flexwerkers in de ZW en WGA aan banden leggen. Voor werkgevers heeft dit enige verstrekkende gevolgen.
Zo zullen werkgevers vanaf volgend jaar drie soorten premies betalen voor zieke en arbeidsongeschikte (ex)werknemers. Verder worden werkgevers in drie categorieën ingedeeld. De wetgeving heeft een terugwerkende kracht. Zo zullen bijvoorbeeld de WGA-lasten van 2012 van werknemers die in de twee jaren daarvoor ziek uit dienst zijn gegaan (2010-2011) volgend jaar voor rekening van de werkgever komen. Voor de ZW geldt bijna een gelijksoortig regime. Al met al kan dit dus een lastenverzwaring zijn voor werkgevers die veel ex-werknemers in de ZW of WGA hebben zien stromen.

20132014
Premie WW:
  • deel voor de WW-Awf
  • deel voor het sectorfonds (sectorpremie)
  • deel voor de ZW
  • deel voor de WGA
  • deel voor de kinderopvang
Premie WW:
  • deel voor de WW-Awf
  • deel voor het sectorfonds (sectorpremie)
Gedifferentieerde premie WGA

 

Gedifferentieerde premie Whk:
  • premiedeel WGA-vast
  • premiedeel WGA-flex
  • premiedeel ZW-flex

 

Welke drie soorten premies gaan er gelden?
- Voor vaste werknemers: een individueel gedifferentieerde premie (WGA-vast) – 0,5%
- Voor flexibele werknemers: een gedifferentieerde premie (WGA-flex) – gemiddeld 0,17% (de premie is afhankelijk van de bedrijfsgrootte)
- De premie ZW-flex hangt af van het aantal ex-werknemers dat met een tijdelijk contract ziek uit dienst is gekomen en daarna in de Ziektewet terecht zijn gekomen. Gemiddeld zal deze premie 0,34% bedragen.

Ook worden bij de premieberekening de werkgevers in drie categorieën ingedeeld. De premie wordt per categorie anders berekend.
- Voor kleine werkgevers komt er een premie op sectorniveau
- Middelgrote bedrijven betalen een gewogen gemiddelde sectorpremie en een individuele premie
- Grote werkgevers betalen een premie op individueel niveau
De werkgeversorganisaties vrezen extreme premiestijgingen en verwachten dat organisaties minder snel geneigd zijn om flexwerkers een contract te geven, vooral als blijkt dat er nog een ziekteverleden is. Bovendien klagen de werkgeversorganisaties over het feit dat zij geen instrumenten hebben om de zieke ex-werknemers weer aan werk te helpen.

 

Vallen ook uitzendkrachten en gedetacheerden onder de wet?
Uitzendkrachten vallen onder het risico van de uitzendende organisatie.
Lees ook de discussie over de ziektewet voor uitzenders op HRbase.nl

 

Gaat de wet gelden voor alle werkgevers?
Werkgevers kunnen eigenrisicodrager worden. Dan betaal je natuurlijk geen premie. Veel ondernemingen zijn inmiddels eigen risicodrager geworden voor de Ziektewet en dat betekent dat – reorganisatie of niet – de rekening op hun bordje wordt gelegd. En dan moet je hopen dat de verzekeringsmaatschappij bij wie dat risico verzekerd is, geen zware eisen gaat stellen aan re-integratieverplichtingen en dergelijke. Daarover in een volgende blog wellicht meer. Alleen voor de zogenoemde WGA-flex is nog geen mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden.

 

Bron: PW De Gids

 

 

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven