HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Wachtdagen verminderen ziekteverzuim, minder loon niet

Minder loon bij ziekte heeft geen merkbaar effect op het verzuim. Wachtdagen verminderen het ziekteverzuim wel aanzienlijk.

 

Dit blijkt uit een onderzoeksrapport dat de minister van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

 

 

Ruim een op elke drie cao’s bevat afspraken over wachtdagen bij ziekte voordat het loon wordt doorbetaald, zo staat in het rapport  ‘Praktijk en effecten van bovenwettelijke cao-aanvullingen bij ZW, loondoorbetaling bij ziekte, WIA en WW’. De aanwezigheid van wachtdagen verlaagt de kans op ziekteverzuim met 0,31 procentpunt. Uit het onderzoek, gehouden onder werkgevers, blijkt dat ongeveer een kwart van de bedrijven (gewogen naar organisatiegrootte) onder een cao valt met wachtdagen bij ziekte. In sommige cao’s gelden wachtdagen pas na de tweede of derde ziekmelding, daarom hebben in totaal 34 van de 100 cao’s wachtdagen bij ziekte.  Het ministerie noemt het effect van wachtdagen op de verlaging van ziekteverzuim significant. De effecten van minder loon op ziekteverzuim zijn dat niet, volgens de onderzoekers.

 

 

Najaarsakkoord

In 62 procent van de cao’s staat dat de zieke in de eerste twee jaar meer dan 170 procent van zijn laatst verdiende loon krijgt; 38 procent van de cao’s eisen dat de werknemer zich hierbij voldoende inspant voor re-integratie. Een zelfde percentage cao’s bevat afspraken over een bovenwettelijke aanvulling op de WW-uitkering. In de overige onderzochte cao’s bedraagt de hoogte van de loondoorbetaling maximaal 170%.

 

De minister wijst in dit verband op de afspraken uit het najaarsakkoord 2004. Hierin is afgesproken dat de loondoorbetaling over de eerste twee ziektejaren niet meer dan 170% zal bedragen, met de mogelijkheid om aanvullende afspraken te maken ter stimulering van re-integratie en participatie.

 

Tip: Breng het verzuim terug naar 3% of lager. Hoe? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

 

 

Bron: PW De Gids


 

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven