HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Waarom is gezond ouder worden op het werk zo belangrijk?

In 2030 vormt de groep werknemers in de leeftijdscategorie 55–64 in veel Europese landen waarschijnlijk 30% of meer van de beroepsbevolking. De pensioenleeftijd neemt toe in veel lidstaten en veel werknemers moeten waarschijnlijk langer doorwerken. Er moeten daarom inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat de omstandigheden tijdens het arbeidsleven veilig en gezond zijn.

 

 

 

 

De Europa 2020-strategie ziet het omgaan met demografische veranderingen als een van de voornaamste uitdagingen waarvoor Europa staat. Om dit probleem aan te pakken worden in het strategisch kader van de EU voor veiligheid en gezondheid op het werk 2014-2020 maatregelen uiteengezet om goede praktijken te bevorderen en de omstandigheden op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk voor alle werknemers te verbeteren.

 

De vergrijzende beroepsbevolking stelt iedereen die betrokken is bij het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk voor een aantal problemen:

  • Een langer arbeidsleven kan ook een langere blootstelling aan risico's meebrengen.
  • Er zullen meer werknemers zijn met chronische gezondheidsproblemen en specifieke behoeften.
  • Oudere werknemers kunnen kwetsbaarder zijn voor bepaalde gevaren op het gebied van veiligheid en gezondheid.
  • Er dient rekening te worden gehouden met het hoge aantal werkgerelateerde gezondheidsproblemen in bepaalde sectoren en banen met een zware lichamelijke en/of geestelijke belasting, manuele werkzaamheden en atypische werktijden.
  • De preventie van arbeidsongeschiktheid, arbeidsrevalidatie en re-integratie zijn nog meer van belang.
  • Op maatschappelijk niveau moet discriminatie op basis van leeftijd worden aangepakt.

 

En waarom dan zo belangrijk?

Het wegnemen van obstakels voor een duurzaam arbeidsleven kan grote voordelen opleveren voor werknemers en werkgevers. Door goede praktijken op het gebied van het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk toe te passen kan de gezondheid van de gehele beroepsbevolking worden verbeterd, van nieuwkomers op de arbeidsmarkt tot werknemers die hun pensioen naderen.

 

Een kwart van de werknemers geeft aan dat hun werk invloed heeft op hun gezondheid en dat ze hetzelfde werk niet meer kunnen doen als ze 60 zijn. Risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk kunnen echter worden aangepakt, hetgeen zal leiden tot een veiligere, gezondere en eerlijkere werkomgeving voor iedereen.

 

Ten slotte kunnen uitdagingen als gevolg van demografische veranderingen problemen opleveren voor ondernemingen en organisaties, zoals een algemeen tekort aan arbeidskrachten, tekort aan geschoolde werknemers en zorgen over productiviteit en ziekteverzuim. Als werkgevers zich echter aan hun wettelijke verplichtingen houden en gezonde werkmethoden voor alle leeftijden bevorderen, zal dat waarschijnlijk leiden tot minder personeelsverloop en meer productiviteit.

 

Bron: Healthy Workplaces

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven