HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

VAR verdwijnt pas 1 april 2016, wenperiode tot 2017

De VAR verdwijnt pas op 1 april 2016, heeft Staatssecretaris Wiebes bekendgemaakt. Het lukt de Belastingdienst niet om snel genoeg overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te beoordelen, zodat zij toch vooraf zekerheid krijgen over de voorgenomen arbeidsrelatie.

 

De Belastingdienst heeft moeite om op tijd voldoende overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beoordelen, waarmee zij vooraf zekerheid kunnen krijgen over de arbeidsrelatie. De bedoeling is dat de modelovereenkomsten de VAR-verklaring vervangen, maar op dit moment staan nog maar 19 modelovereenkomsten online.

 

Wenperiode tot 2017

De nieuwe regeling moest op 1 januari 2016 van start gaan, maar die datum is uitgesteld naar 1 april volgend jaar. Bovendien krijgen opdrachtgevers en -nemers tot 2017 de tijd om aan de invoering te wennen. Dat heeft Staatssecretaris Wiebes aan de Eerste Kamer gemeld.

In de wenperiode kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers hun werkwijze aanpassen. Tot die tijd zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar niet handhaven. De Belastingdienst zal als dat nodig is waarschuwen dat een aanpassing van de werkwijze nodig is om 'buiten dienstbetrekking' te werken. Totdat er een met een goedgekeurde overeenkomst wordt gewerkt, blijft de bestaande VAR-verklaring geldig.

 

Overeenkomsten laten beoordelen

Nu de VAR verdwijnt, kunnen belangenorganisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten opstellen en aan de Belastingdienst voorleggen. Dat kunnen overeenkomsten voor een sector zijn, maar ook individuele opdrachtgevers of hun intermediairs mogen hun overeenkomst ter beoordeling naar de Belastingdienst sturen.

De Belastingdienst geeft vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. Dit arbeidsintensieve proces zorgt nu dus voor de nodige vertraging.

 

Voorbeeldovereenkomsten online

Overeenkomsten op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden, publiceert de Belastingdienst als voorbeeldovereenkomst op internet. Iedereen die volgens een voorbeeldovereenkomst werkt of gaat werken, kan zo’n overeenkomst downloaden en gebruiken. Als de werkzaamheden conform die overeenkomsten worden uitgevoerd, hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Op dit moment staan er 19 voorbeeldovereenkomsten op de site van de Belastingdienst

 

Geldigheid van vijf jaar

De overeenkomsten hebben een geldigheidsduur van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de goedkeuring. Uiteraard kan dat wijzigen als de wet- of regelgeving binnen die periode wordt aangepast.

 

Nummer voorbeeldovereenkomst gebruiken

Wie een door de Belastingdienst beoordeelde voorbeeldovereenkomst gebruikt, moet daarbij verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende nummer van het beoordeelde model. De tekst die u hiervoor moet gebruiken staat in de toelichting bij de betreffende overeenkomst.

Ontbreekt die tekst in de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst, dan mag u er niet op vertrouwen dat er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of voldaan. Ook het aanbrengen van wijzigingen in de tekst kan dergelijke gevolgen hebben.

 

Overeenkomst laten beoordelen

Opdrachtgevers die een overeenkomst ter beoordeling naar de Belastingdienst willen sturen, kunnen die mailen naar: alternatiefvar@belastingdienst.nl. Dit geldt zowel voor overeenkomsten voor brancheorganisaties of belangengroepen, als voor eigen overeenkomsten.

Als het verzoek met alle verplichte gegevens en bijlagen is verstuurd, zal de overeenkomst in principe binnen 6 weken worden beoordeeld. Ondernemingen die een klantcoördinator hebben, kunnen er ook voor kiezen om de overeenkomst aan hem voor te leggen. Overeenkomsten die voor 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de Belastingdienst, zullen voor 1 april 2016 zijn beoordeeld. Indien het oordeel is dat daarmee buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, worden deze zo snel mogelijk gepubliceerd.

 

Deze gegevens meesturen

Als u een overeenkomst naar de Belastingdienst stuurt om te beoordelen, moet u de volgende gegevens meesturen:

  • naam van de organisatie die de overeenkomst voorlegt
  • soort organisatie die de overeenkomst voorlegt, bijvoorbeeld een brancheorganisatie of een intermediair (zoals een accountant, administratiekantoor of belastingconsulent)
  • gegevens van de contactpersoon van de organisatie die de overeenkomst voorlegt: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • als een opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst voorlegt: RSIN/BSN
  • of de overeenkomst voor 1 opdrachtgever of meer opdrachtgevers is bedoeld
  • een duidelijk en volledig overzicht van alle afspraken
  • wat de werkzaamheden zijn en onder welke omstandigheden de opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert
  • of de overeenkomst door bemiddeling tot stand is gekomen
  • welke specifieke regelgeving of certificeringseisen gelden

U kunt deze gegevens in de overeenkomst of in de begeleidende e-mail vermelden. Als voor de overeenkomst richtlijnen of algemene voorwaarden gelden, moet u deze ook meesturen.

 

Bron: Personeelsnet

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven