HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Uitleg ontslagvergoeding oudere werknemer zonder extra eindheffing

Werkgevers kunnen een ontslagvergoeding aan een oudere werknemer geven zonder dat de extra eindheffing artikel 32ba van de Wet LB (eindheffing op regelingen voor vervroegde uittreding) is verschuldigd. Hoe dat kan? De pensioensite van de Belastingdienst legt uit dat die mogelijkheid er is door de ontslagvergoeding fiscaal gefaciliteerd aan de werknemer te doen toekomen.

 

Een werkgever wil één of meer oudere werknemers stimuleren tot het nemen van ontslag of hen zelf ontslaan onder toekenning van een ontslagvergoeding. De kans bestaat dat de vergoeding bij de werkgever wordt belast met de extra eindheffing. De werkgever kan in een dergelijk geval onderzoeken of en zo ja, in welke mate de pensioenregeling van de werknemer met behulp van de ontslaguitkering kan worden verbeterd. Valt de verbetering binnen de wettelijke fiscale grenzen en komt deze ook tot stand, dan kan de werkgever de extra 52 procent eindheffing voorkomen.

 

 

Koopsom

Verbetering van de pensioenregeling kan tot stand worden gebracht door de ontslaguitkering in de vorm van een koopsom voor pensioen te storten bij een fiscaal en volgens de Pensioenwet toegelaten pensioenuitvoerder. Dat hoeft niet perse de bestaande pensioenregeling te zijn. De koopsom kan ook gesloten worden bij een aparte pensioenverzekeraar.

 

In ruil voor de koopsom ontvangt de ontslagen werknemer hogere pensioenrechten. Dat kunnen hogere ouderdoms- of partnerpensioenrechten zijn. Bij werknemers die zijn geboren vóór 1950 kunnen dat ook rechten zijn op een hoger prepensioen of een ouderdomspensioen dat ingaat voor de 65ste verjaardag. In beide gevallen kan de ontslagen werknemer de hogere rechten gebruiken voor een vervroegde pensionering om zo de nadelige gevolgen van het ontslag op te vangen. Het spreekt vanzelf dat de pensioenregeling de vervroeging van de ingangsdatum wel mogelijk maken.

 

 

Voorbeelden

Werkgevers bij wie het hierboven beschrevene speelt, kunnen bij hun pensioenfonds, bij een pensioenverzekeraar of bij een pensioenadviseur laten berekenen wat de maximaal mogelijke verbetering van de pensioenrechten van de werknemer over het verleden is.

Voorbeelden van mogelijke verbeteringen kunnen zijn:

  • Maximalisering opbouwpercentage. Niet alle pensioenregelingen in Nederland benutten het maximale fiscaal mogelijke opbouwpercentage. Zo zijn er middelloonregelingen met een opbouwpercentage dat lager is dan het voor die regeling geldende wettelijke maximum.
  • Maximalisering pensioengrondslag. Er zijn pensioenregelingen met een AOW-franchise die hoger is dan de fiscaal minimaal vereiste franchise. Dat verschil levert een extra bedrag op voor de grondslag waarover pensioen kan worden opgebouwd. Een extra grondslag voor pensioenopbouw kan ook aanwezig zijn als in de pensioenregeling niet over alle loonbestanddelen pensioen wordt opgebouwd.
  • Maximalisering premie in beschikbare-premieregeling. Lagen bij een beschikbare-premieregeling de ingelegde premies onder het fiscale maximum dan kan de niet benutte ruimte worden ingehaald door aanvullende premies te storten.

 

Bron: HR Praktijk

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven