HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Top 10 moeilijkst vervulbare vacatures

Door een mismatch op onze arbeidsmarkt heeft HR nog altijd moeite met het vervullen van vacatures.

 

Vraag en aanbod sluiten nog steeds niet op elkaar aan in onze arbeidsmarkt. Ondanks het grote aanbod van kandidaten en relatief hoge werkloosheid in Nederland, hebben HR-professionals nog altijd moeite met het vervullen van vacatures. Toch is employer branding nog altijd geen prioriteit van HR. Vooral hoogopgeleide ICT’ers en middel- en hoogopgeleid technisch personeel is nog steeds moeilijk te vinden, met name als het de wens van de organisatie is om ervaren medewerkers aan te nemen.

 

Uitdaging: personeelsbehoud

Bijna een kwart van de HR-professionals (23 procent) ervaart momenteel problemen bij het werven van personeel. Ook maken zij zich meer zorgen over het behouden van personeel. Waar vorig jaar nog maar liefst 81 procent aangaf geen moeite te hebben medewerkers te behouden, is dat dit jaar teruggelopen tot 79 procent. HR-professionals verwachten in 2016 meer moeite te krijgen om personeel vast te houden.

Voor de mismatch wordt al langere tijd gewaarschuwd door meerdere instanti

es. Vorig jaar wees het UWV er in een rapport op dat er in sommige sectoren grote tekorten zijn, terwijl er elders mensen zonder werk zitten. Ook op internationaal niveau is die mismatch een groot probleem, bleek uit internationaal onderzoek van dienstverlener Towers Watson.

 

Hoger geschoolde verkoopmedewerkers zijn schaars

Naast ICT-specialisten (31 procent) zijn vooral technici (33 procent), verkoopmedewerkers (22 procent) en productiepersoneel (21 procent) schaars. Het tekort aan ICT’ers en technici is er al geruime tijd; opvallender is de roep om personeel in de bouwnijverheid. In een eerdere editie van HR Trends is voorspeld dat het voor de bouwsector lastig zou gaan worden om geschikt personeel te vinden. Dat blijkt uitgekomen: het gaat nog niet goed in de sector, ontslagen halen regelmatig het nieuws. Aan de andere kant is het knokken om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Voor functies op de afdelingen HR, Juridische Zaken en Inkoop & Logistiek is het momenteel vrijwel geen probleem om geschikt personeel te vinden.

 

Top 10 moeilijkst vervulbare vacatures

Ooverzicht van vacatures die HR het moeilijkst kan vervullen:

1. ICT’er in openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen (54 procent)

2. ICT’er in informatie- en communicatiesector (46 procent)

3. ICT’er bij financiële instellingen (34 procent)

4. Technicus industrie (33 procent)

5. ICT’er in advisering, onderzoek en overige specialistische dienstverlening (25 procent)

6. Technicus in advisering, onderzoek en overige specialistische dienstverlening (23 procent)

7. Productie en operations in bouwnijverheid (22 procent)

8. Verkoper in groot- en detailhandel (22 procent)

9. Technicus bouwnijverheid (22 procent)

10. ICT’er in vervoer en opslag (19 procent)

 

Met name hbo-geschoolde ICT’ers zijn moeilijk te vinden: maar liefst 76 procent heeft moeite bij het werven van deze groep. Opvallend is het grote contrast met de vraag naar universitair geschoolde ICT’ers (18 procent) en ICT’ers met een mbo-opleiding (6 procent). Qua technici zijn HR-afdelingen voornamelijk op zoek naar mbo’ers (50 procent) en hbo’ers (42 procent). Ook binnen de sector verkoop zijn sollicitanten het meest gebaat bij een hbo-opleiding: maar liefst 82 procent geeft aan moeite te hebben bij het vinden van een geschikte kandidaat voor een verkoopfunctie op hbo-niveau.

 

Employer branding geen prioriteit

Ondanks de voortdurende mismatch op de arbeidsmarkt en de aanhoudende wervingsproblemen geeft slechts 14 procent van de HR-professionals prioriteit aan arbeidsmarktcommunicatie. Juist door hier proactief op in te zetten, kunnen HR-professionals voorkomen dat de mismatch op de arbeidsmarkt nog langer doorzet. Bijna de helft (49 procent) geeft aan dat social media een nadrukkelijke rol spelen bij arbeidsmarktcommunicatie.

 

Brits onderzoek waarschuwde vorig jaar dat de huidige employer branding te verwarrend is: in plaats van bijzonder goede, trekt de huidige arbeidsmarktcommunicatie van bedrijven vooral veel kandidaten aan.

 

Bron: PW de Gids

 

 

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven