HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Thuis lunchen met auto van de zaak

Werknemer X gaat tussen de middag naar huis, met de auto van de zaak, om te lunchen. X houdt een kilometeradministratie bij en meldt deze lunchritten niet als privéritten. De belastingdienst is het daar niet mee eens. Hoe oordeelt de Hoge Raad?

 

Terecht oordeelt de Hoge Raad op 11 november 2011. Volgens de rechter zijn deze kilometers woon-werkverkeer, en tellen dan niet mee voor de kritische grens van 500 kilometer voor de bijtelling privégebruik auto.

 

 

Feiten

X is werkzaam bij zijn eigen BV (directeur-enig aandeelhouder). Die BV stelt X een auto van de zaak ter beschikking, een Audi A8 met aan cataloguswaarde van € 120.154. In privé heeft hij zelf ook nog een auto die groot genoeg is voor het vervoer van zichzelf, zijn vrouw en vijf kinderen.

 

X rijdt dagelijks met zijn auto van de zaak van huis naar de zaak en terug. Dat is een rit van 2,6 kilometer. Tussen de middag gaat hij ook nog vaak naar huis om te lunchen. X heeft een sluitende kilometeradministratie bijgehouden, waarmee hij kan aantonen dat hij die auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden gebruikt. De ritten om thuis te gaan lunchen, merkt hij aan als zakelijk autogebruik, net zoals de kilometers van het woon-werkverkeer die hij 's ochtends aflegt om naar het werk te komen.

 

De Belastingdienst is het daar niet mee eens, de ritten om thuis te gaan lunchen zijn privéritten. Dat levert op jaarbasis een kleine 1.000 kilometers aan privégebruik met de Audi A8 op, genoeg voor de 25% bijtelling. X krijgt naheffingsaanslagen loonbelasting over 2006 en 2007 van € 13.783 per jaar. X gaat in beroep.

 

 

Oordeel Hoge Raad

In hoger beroep stelt de staatssecretaris dat alleen de ritten van het woonadres naar het werkadres, met het doel aldaar de werkzaamheden te verrichten en vervolgens de ritten aan het einde van de dag na het beëindigen van de werkzaamheden, in omgekeerde richting, tot het woon-werkverkeer behoren. Volgens de Hoge Raad is voor een dergelijke, beperkte uitleg noch in de wettekst noch in de wetsgeschiedenis een aanknopingspunt te vinden. Er is geen reden om die tweede rit op een dag tussen de woon- en arbeidsplaats uit te sluiten van het woon-werkverkeer. Het enige dat te vinden is in de parlementaire behandeling van de relevante wetteksten over de autokostenbijtelling is het volgende:

 

“Het recht om de auto van de zaak te gebruiken voor het woon-werkverkeer wordt gelijkgesteld met vanwege de werkgever georganiseerd vervoer dat in artikel 13 van de Wet op de loonbelasting 1964 op nihil wordt gewaardeerd, zodat geen bijtelling op het loon behoeft te worden aangebracht. Niet van belang is daarbij hoeveel of hoe weinig keren van dit vervoer wordt gebruik gemaakt noch over welke afstand het vervoer vanwege de werkgever plaats heeft.”

(MvT, Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 186.)

 

Dus: een auto van de zaak die wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer, wordt gezien als ‘vervoer vanwege de werkgever’ en dat wordt op nihil gewaardeerd. En de frequentie van het woon-werkverkeer is niet van belang. Het beroep van X is dus gegrond en vernietigt de naheffingsaanslagen.

 

 

Aantekening

Het ging in deze zaak overigens om aan de werknemer opgelegde naheffingsaanslagen loonheffing. Kennelijk beschikte X over een zogenoemde ’verklaring geen privégebruik’, maar had hij in de ogen van de Belastingdienst niet het bewijs geleverd dat hij minder dan 500 kilometer voor privé heeft gereden met de auto. En is de verklaring ten onrechte aangevraagd, dan legt de Belastingdienst de hierbij behorende naheffingsaanslag (vanwege ten onrechte niet afgedragen loonheffing) op aan de werknemer. De werkgever is hierbij dus niet aansprakelijk (hetgeen normaliter wel is bij ten onrechte niet afgedragen loonheffing). En dat is ook het bestaansrecht voor de verklaring.

 

De discussie ging hier overigens, anders dan in vele andere gevallen, niet om de vraag of de kilometeradministratie wel sluitend was, maar of bepaalde kilometers wel als zakelijk kunnen worden aangemerkt. Immers, om te ontsnappen aan de autokostenbijtelling mag een werknemer niet meer dan 500 privékilometers maken met de auto van de zaak. Woon-werkverkeer hoeft men daarvoor niet mee te rekenen, want dat is zakelijk. Maar: wat is nu precies woon-werkverkeer? Deze uitspraak geeft hierover heel wat duidelijkheid.

 

 

Let op

De naheffingsaanslag wordt wel aan de werkgever opgelegd indien deze weet dat de mededeling van de werknemer dat de auto voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt, niet juist is. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een vooropgezet plan tussen de werkgever en de werknemer over het ten onrechte verzoeken van een verklaring.

 

 Bron: PW De Gids

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven