HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Rouw en werken. Een (on)mogelijke combinatie?

Het is niet te hopen, maar mogelijk is een van uw medewerkers direct of indirect betrokken bij de vliegramp in de Oekraïne. Hoe kunt u het beste omgaan met mensen die geconfronteerd worden met een plotseling verlies?

 

In de literatuur is veel geschreven over rouw- en verliesverwerking. Er is echter nog relatief weinig bekend over rouw op het werk. Dat is opmerkelijk, want veel mensen keren na een verlies weer terug naar de werksituatie, terwijl het rouwproces nog niet voorbij is.

 

 

Spanningen

Voor managers is het belangrijk kennis te hebben van rouw op het werk, hoe zij de symptomen kunnen herkennen en op welke wijze ze hiermee kunnen omgaan. Want in de praktijk blijkt er een complexe causale relatie te bestaan tussen stressvolle gebeurtenissen in iemands leven en de gevolgen daarvan voor het individu in relatie tot zijn of haar werk. Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot spanningen. Of deze ook daadwerkelijk optreden wordt mede bepaald door de persoonlijkheid en de wijze waarop het individu met de situatie omgaat.

 

Deze spanningen kunnen verschillende gevolgen hebben:

  • Emotionele/affectieve reacties kunnen zichtbaar worden;
  • Iemand kan negatieve emoties ondervinden (eenzaamheid, depressiviteit);
  • Door preoccupatie met het verlies kan een verminderde belangstelling voor de wereld om zich heen ontstaan;
  • Iemand kan destructieve gedragingen gaan vertonen (drankmisbruik of eetproblemen).

 

De relatie tussen de stressvolle gebeurtenis en effect op het werk wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals de copingstijl, de fase in de carrière (jongere werknemers zijn gevoeliger voor deze stress dan ouderen), de manier waarop de organisatie omgaat met rouw en de mate waarin de baan stressvol is.

 

Wat is nodig voor goede verliesverwerking?

Goede opvang van terugkerende medewerkers is belangrijk. Medewerkers moeten het gevoel krijgen de moeite waard te zijn. Aangezien mensen verschillend de vijf fasen van rouwverwerking doorlopen verschilt ondersteuning van individu tot individu. Inzicht in de psychologische mechanismen die hierbij een rol kunnen spelen biedt houvast bij het bepalen van de juiste interventies.

 

De manager moet daarnaast een balans vinden tussen de belangen van de organisatie en die van de medewerker. Geen gemakkelijke opgave, maar wel van belang. Niet-erkende rouw kan uiteindelijk leiden tot ziekmelding of een vijandige opstelling ten opzicht van de werkgever.

 

Kosten

Uit Amerikaans onderzoek onder 25.000 werknemers blijkt dat rouw bedrijven ongeveer 75 miljard dollar per jaar kost. Vaak wordt rouw echter niet (h)erkend, dus waarschijnlijk ligt dit bedrag nog veel hoger. Cijfers over de kosten van rouw in Nederland zijn er niet. Wel blijkt uit een artikel in NRC-handelsblad (2004) dat ongeveer 40 procent van de mensen die met een verlies van een dierbare te maken krijgt, zich voor kortere of langere tijd ziek meldt. Van de mensen van wie de partner komt te overlijden keert 50 procent niet meer terug naar de oude werkplek, hoewel in een recent onderzoek van Knegting en de Jong (2009) wordt gesproken over een percentage van 13 procent. Duidelijk is in ieder geval dat organisaties er ook economisch belang bij hebben dat er aandacht is voor rouw- en verlieservaringen van werknemers.

 

Bron: PW De Gids

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven