HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Prinsjesdag: Wat gaat er veranderen?

De plannen en budgetten voor 2017 zijn weer bekend gemaakt. Kernwaarden: goed werk en kansen voor iedereen. Zowel werkgevers als werknemers zijn niet bijster enthousiast over de gepresenteerde plannen. Maar een half jaar voor de verkiezingen is het niet te verwachten dat het kabinet gekke toeren uit zou gaan halen. Een greep uit de aangekondigde maatregelen:

 

 

 

Pensioen in eigen beheer

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) krijgen vanaf 1 januari 2017 drie jaar om fiscaal voordelig hun pensioen in eigen beheer af te kopen. Kunnen of willen ze dit niet, dan kan dga-pensioen omgezet worden in een oudedagsverplichting. Lees meer

 

Meer keuzevrijheid voor ingangsdatum pensioen

Op Prinsjesdag heeft het kabinet een aantal kleine fiscale aanpassingen aangekondigd op het gebied van pensioen. Met deze maatregelen krijgen werknemers meer vrijheid ten aanzien van de ingangsdatum van hun pensioen. Lees meer

 

Lager gebruikelijk loon voor dga

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve start-ups mogen zichzelf vanaf 2017 maximaal drie jaar het wettelijk minimumloon toekennen. De voorwaarde is dat de start-up aan speur- en ontwikkelingswerk moet doen en zich onder de WBSO als starter kwalificeert. Lees meer

 

Aanpak Jeugdwerkloosheid

Om de aansluiting tussen opleiding en werk te verbeteren, blijft het kabinet volgend jaar inzetten op de aanpak van jeugdwerkloosheid. Diverse maatregelen moeten jongeren aan een baan helpen. Een van de maatregelen is het uitspreken van de voorkeur voor jongeren van 18 tot 27 jaar in een vacature. Lees meer

 

Meer dan minimumloon bij meer dan 40 uur

Als een werknemer meer dan veertig uur per week werkt, moet zijn werkgever hem daar per 2017 ook evenredig meer loon voor betalen. Nu kan het nog voorkomen dat een werkmener meer werkt dan veertig uur, maar die extra uren niet (genoeg) betaald krijgt. Lees meer

 

Minimumjeugdloon stapsgewijs verhoogd in 2017

De leeftijd waarop werknemers recht krijgen op het volledige minimumjeugdloon wordt stapsgewijs verlaagd vanaf 1 juli 2017. 22-jarigen krijgen daardoor per 1 juli 2017 recht op het volledige minimumloon. Tegelijkertijd wordt het minimumloon voor werknemers van achttien tot en met twintig jaar verhoogd. Lees meer

 

Niet werkgever maar UWV betaalt kraamverlof

De uitbreiding van het kraamverlof per 1 januari 2019 komt voor rekening van UWV. Werkgevers betalen de eerste twee verlofdagen, waarna de uitkeringsinstantie de rest van de dagen financiert. Lees meer

 

Actieplan voor 50-plussers start in 2017

In 2017 start het actieplan Perspectief voor vijftigplussers. Dit plan moet de werkloosheid onder vijftigplussers tegengaan. Eén van de maatregelen is dat de leeftijdsgrens van de no-riskpolis naar 56 jaar gaat. Lees meer

 

Budget WBSO groeit met € 62 miljoen

Het kabinet trekt in 2017 € 1.2 miljard uit voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Dat is € 62 miljoen meer dan in 2016. Zo moeten meer mkb-organisaties profiteren van deze regeling. Lees meer

 

Boetes bij nalaten mededeling S&O op de schop

De manier waarop boetes worden berekend voor het niet (tijdig) doen van mededeling over de uren en kosten van speur- en ontwikkelingswerk, moet simpeler. In de Prinsjesdagstukken is deze vereenvoudiging uitgewerkt. Lees meer

 

Eindheffing uitgesloten van afdrachtvermindering S&O

Loon waarvan de werkgever de loonbelasting voor zijn rekening heeft genomen via eindheffing, telt in de toekomst officieel niet meer mee voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O). In de praktijk is dat al het geval. Lees meer

 

Hoe hoog zijn de heffingskortingen in 2017?

De heffingskortingen zitten voor 2017 in de lift. De maximale algemene heffingskorting gaat omhoog, de eerder aangekondigde verhoging van de maximale arbeidskorting wordt beperkt en de ouderenkorting stijgt. Lees meer

 

Sociale premies voor 2017 bekend

De meeste premies voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen gaan in 2017 omlaag of blijven gelijk. Alleen de premie voor het algemeen werkloosheidsfonds (Awf) en het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) zijn in 2017 waarschijnlijk hoger dan nu. Lees meer

 

Werkgeversheffing ZVW per 2017 naar 6,65%

De werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) daalt naar verwachting per 1 januari 2017 van 6,75% naar 6,65% van het loon. Ook de werknemersbijdrage ZVW en het maximumbijdrageloon voor de ZVW voor 2017 zijn bekend. Lees meer

 

Nieuwe beslagvrije voet loonbeslag per 2018

De nieuwe rekenmethode voor de beslagvrije voet bij loonbeslag gaat in per 2018. Vanaf die datum houden werknemers met schulden dus een ander bedrag over als er beslag gelegd wordt op hun loon. Lees meer

 

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven