HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Prinsjesdag: belangrijkste veranderingen voor HR en werkgevers

Om het welvaartsniveau te behouden wil het kabinet haar volledige focus leggen op de economische groei en het creëren van werkgelegenheid.  De economie herstelt zich langzaam en de huizenmarkt trekt aan. Wel is het herstel nog kwetsbaar en is er nog een lange weg te gaan. De belangrijkste punten voor HR op een rij.

 

Arbeidskorting

Het kabinet zet 500 miljoen euro in om de arbeidskorting voortaan bij een hoger inkomen af te bouwen.  Het kabinet wil werken aantrekkelijker maken door de arbeidskorting te verhogen voor inkomens tussen circa € 40.000 en € 110.000. Dit is een verdere verhoging van deze korting en ook in 2016 en 2017 zullen verdere verhogingen volgen.

 

Voor mensen die vanuit een uitkering aan het werk gaan wordt de arbeidskorting met 100 euro verhoogd. Alleenstaande ouders die werken tegen het minimumloon zullen speciale aandacht ontvangen.

 

 

Belastingverlaging

Het tarief voor de eerste schijf van de inkomstenbelasting wordt in 2015 met 0,25 procentpunt verhoogd tot 36,5%. Het kabinet presenteert dit als een belastingverlaging omdat in eerste instantie een verhoging van 0,5 procentpunt was aangegeven.

 

 

Brug-ww

Nieuw: Introductie van de brug-ww. Deze maatregel moet ingaan op 1 januari a.s. en is bedoeld om werkgevers die overtollige werknemers van andere bedrijven willen overnemen worden gestimuleerd, als die werkgevers moeten worden omgeschoold, die uren te betalen uit de ww. Dat drukt de overgangskosten voor de nieuwe werkgever. De maatregel geldt voor werknemers die met ontslag worden bedreigd of mensen met een WW-uitkering.

 

 

Participatiewet

De beperking van de lastendruk en de loonkostensubsidies van de Participatiewet moeten het aantrekkelijker maken om laaggeschoolde arbeid naar Nederland terug te halen.

 

 

Kinderopvangtoeslag werkloze ouders

Werkloze ouders krijgen zes in plaats van drie maanden kinderopvangtoeslag, zodat zij zich volledig kunnen richten op het vinden van een nieuwe baan. Deze maatregelen komen bovenop het actieplan voor 50-plussers en de maatregelen voor jongeren in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Het kabinet heeft samen met werkgevers en vakbonden -  via de sectorplannen - duizenden mensen aan scholing of stage- en leerwerkplekken geholpen.

 

 

Arbeidsbeperking

Er komen 125 duizend extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is met werkgevers en de vakbonden afgesproken. Per 1 januari 2015 worden alleen voor nieuwe gevallen de WWB, de Wsw en een deel van de Wajong ondergebracht in één regeling: de Participatiewet.

 

 

 

Pensioencommunicatie

De beoogde inwerkingtreding voor de aanpassing van het financieel toetsingskader (FTK) voor de pensioenen is januari 2015. Er komt wetgeving voor duidelijkere pensioencommunicatie.

 

 

Pensioen aftoppen

Pensioenen: aftoppen van het inkomen op 100.000 euro waarover fiscaal gefaciliteerd pensioen kan worden opgebouwd. (beide inperkingen Witteveenkader) en de verhoging van de AOW-leeftijd met in totaal 1,5 miljard euro hogere ontvangsten als gevolg.

 

 

Levenslooptegoed

In 2015 geldt weer de 80%-regeling voor opname van al het overgebleven levenslooptegoed. Deze 80%-regeling gold ook in 2013. Voorwaarde is dat al het overgebleven tegoed ineens wordt opgenomen. Van dat tegoed wordt dan maar 80% in de belastingheffing betrokken.

 

 

Werkkostenregeling verplicht

Tot 1 januari 2015 had u de keuze om de huidige regeling toe te passen of over te stappen op de werkkostenregeling. Vanaf 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling verplicht.

 

TIP: De invoering van de werkkostenregeling vraagt om aanpassing van de inrichting van uw financiële administratie. Tevens heeft de aanpassing mogelijk effect op de door geboden arbeidsvoorwaarden. Wij begeleiden u graag met de introductie van de werkkostenregeling binnen uw onderneming.

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven