HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Participatiewet en quotumregeling

In het Sociaal Akkoord van april 2013 hebben werkgevers- en werknemersverenigingen en gemeenten een belangrijke opdracht meegekregen: zij moeten er gezamenlijk voor zorgen dat er 100.000 banen vrij komen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid heeft op haar beurt de opdracht gekregen om te zorgen voor 25.000 banen voor arbeidsgehandicapten.


De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Quotumwet) legt de gemaakte afspraken vast. Bovendien wordt daarin bepaald hoe het afgesproken aantal extra banen moet worden gemeten. Als ‘stok achter de deur’ bevat de Quotumwet een Quotumregeling, die in werking treedt als het afgesproken quotum niet wordt gehaald. 

 

Het is de bedoeling dat de quotumwet op 1 januari 2015 inwerking treedt, maar dat die pas ingezet wordt op het moment waarop bedrijven er niet in slagen om de beloofde banen te creëren.

 

 

Nulmeting

Om vast te kunnen stellen of de ‘garantiebanen’ nieuw zijn of niet wordt nog dit jaar een nulmeting uitgevoerd, waarbij 1 januari 2013 als ijkpunt is gekozen om de groei van het aantal nieuwe banen te kunnen berekenen. Werkgevers kunnen bij het aanbieden van banen aan deze groep ondersteuning krijgen met voorzieningen als loonkostensubsidie, no-risk polissen, jobcoaches en werkplekaanpassingen.

 

Inleenconstructie

In de wet is afgesproken dat mensen die via een ‘inleenconstructie’ zoals een uitzendbureau of detachering aan het werk gaan bij een reguliere werkgever ook meegeteld zullen worden. Dit op aandringen van uitzendbureaus, sociale partners en de Wsw-sector. Ook de Raad van State adviseerde dit. 

 


Boete
Het eerste meetmoment voor de extra banen wordt 2016. Als er dan niet genoeg nieuwe banen gecreëerd zijn, treedt de Quotumwet in werking. In dat geval komt er een quotumheffing van € 5.000,- per niet ingevulde arbeidsplaats. Dit geldt alleen voor bedrijven met meer dan 25 werknemers. De boetes zullen worden berekend door UWV en ze zullen door de Belastingdienst aan de werkgever bekend worden gemaakt. De quotumheffing wordt op zijn vroegst per 1 januari 2017 geactiveerd.

 

Bon: XpertHR

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven