HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Onjuiste ziekmelding via what’s app kost werkneemster haar baan

Werkneemster meldt in een what’s app dat zij geopereerd moet worden aan haar blinde darm. De werkgever wil een bloemetje sturen maar kan haar in geen enkel ziekenhuis vinden. Later blijkt dat de werkneemster eerst in Duitsland en later op Texel was en dat met haar blindedarm niets mis was. De werkgever ontslaat de werkneemster op staande voet.

 

Is de kantonrechter het hier mee eens?

 

 

De zaak

Werkneemster is in 2008 bij de werkgever in dienst getreden als Pedagogisch Medewerkster. Op 6 januari 2014 heeft werkneemster een what’s app bericht gestuurd met de mededeling dat zij die nacht naar het ziekenhuis is gegaan en aan haar blindedarm geopereerd zal worden.

 

De werkgever probeert te achterhalen in welk ziekenhuis de werkneemster ligt om een bloemetje te sturen. In geen enkel ziekenhuis is de werknemer bekend. De werkneemster neemt haar telefoon niet op en bij haar thuis is niemand aanwezig. Op 10 januari stuurt de werkgever de werknemer een brief waarin zij laat weten de ziekmelding – die niet volgens de regels is gedaan – niet te accepteren. De werkgever schort de loonbetaling op. De werkneemster is op 8 januari 2014 in Duitsland gesignaleerd. De werkneemster neemt vervolgens contact op met familie en met een collega. De familie laat de werkgever weten dat de werkneemster op Texel is maar de werkneemster neemt geen contact op met de werkgever.

 

Op 16 januari 2014 ontslaat de werkgever de werkneemster op staande voet. Daarbij neemt de werkgever ook in aanmerking dat de werkneemster eerder kinderen heeft vervoerd in haar eigen auto die niet APK-gekeurd was en dat zij geen inzage heeft gegeven in de personeelspot die zij beheert.

 

De werkneemster roept de nietigheid van het ontslag in en zich beschikbaar gehouden voor haar werk – mits haar gezondheid werken toestaat. Ook vordert de werkneemster loon. Zij stelt dat zij overspannen is.

 

 

De kantonrechter

De werkneemster is op staande voet ontslagen omdat zij de werkgever onjuist heeft voorgelicht over een ziekenhuisopnamen, zij niet bereikbaar was voor de werkgever én omdat zij heeft nagelaten contact met de werkgever op te nemen. Voorts is aan het ontslag ten grondslag gelegd dat de werkneemster, zonder dat haar auto over een geldige APK-keuring beschikte, daarmee kinderen van het kinderdagverblijf vervoerd heeft en zij geen inzage heeft gegeven in de personeelspot, waarvan aan haar het beheer was toevertrouwd.

 

Blijkens de ontslagbrief worden de hiervoor genoemde redenen ieder op zich, als in onderlinge samenhang bezien, aan het ontslag ten grondslag gelegd.

 

Vast staat dat de mededeling dat de werkneemster in het ziekenhuis was voor een blindedarmoperatie onjuist was. Daarmee heeft de werkneemster het vertrouwen van de werkgever ernstig geschaad. Dat de werkneemster later heeft gesteld dat zij wel ziek was, maar niet vanwege haar blinde darm maar vanwege haar overspannenheid kan haar niet helpen.

 

Het sturen van een dergelijk onjuist bericht levert een dringende reden voor een ontslag op staande voet op. Dat is pas dan anders als blijkt dat het doen van die valse mededeling haar als gevolg van haar psychische toestand niet kan worden aangerekend. Dat zal de werkneemster dan moeten stellen en moeten onderbouwen. Dat heeft zij niet gedaan.

 

Nu het valselijk verzonden bericht naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter een geldige dringende reden oplevert voor ontslag op staande voet, behoeven de overige ontslaggronden geen bespreking meer.

 

De vorderingen van de werkneemster worden afgewezen.

 

Rechtbank Overijssel, 8 april 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:1830

 

 

In de praktijk

Een werknemer die ziek is mag niet zomaar worden ontslagen, ook niet als hij zich niet houdt aan de verzuimregels van de werkgever of als hij niets van zich laat horen. Een werkgever heeft de mogelijkheid om het loon van een werknemer op te schorten als hij – door toedoen van de werknemer – niet kan laten controleren of de werknemer werkelijk ziek is. Als de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, dan mag de werkgever het loon zelfs stopzetten. De werkgever zal moeten kiezen voor deze minder vergaande maatregelen dan ontslag.

 

In deze zaak is echter sprake van een ziekmelding die achteraf niet waar blijkt te zijn. De werkneemster stelt dat zij aan haar blindedarm geopereerd moet worden, maar dat blijkt gelogen. Hier is daarom geen sprake van een ziekmelding. In dat geval gelden ook de beschermende regels voor zieke werknemers niet. De werkgever mocht deze werkneemster daarom wel op staande voet ontslaan.

 

De kantonrechter haalt nog wel aan dat de situatie anders had kunnen zijn als de werkneemster had gesteld – en bewezen – dat haar onware ziekmelding haar niet aan te rekenen was geweest als gevolg van haar psychische gesteldheid.

 

Het is dus wel altijd oppassen met het ontslaan van een werknemer die zich ziek heeft gemeld. Het is altijd goed om alles in het werk te stellen om een werknemer die zich ziek heeft gemeld door de arboarts te laten controleren. Het is de arboarts die mag beslissen of een werknemer al dan niet ziek is, dat is in principe niet aan de werkgever.

 

Bron: XpertHR

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven