HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Nut en noodzaak van een studiekostenbeding

 

Voor een werkgever kan het aantrekkelijk zijn om de werknemer op zijn kosten een opleiding aan te bieden. Een werkgever heeft van een beter opgeleide werknemer immers zelf ook profijt. Het gevaar bestaat echter wel dat de werknemer zijn arbeidsovereenkomst vlak na het afronden van de opleiding beëindigt. De werkgever blijft dan achter met de rekening.

 

Inhoud van een studiekostenbeding

Een studiekostenbeding is hiervoor de oplossing. Dit is een beding waarin wordt afgesproken dat de werknemer de opleidingskosten moet terugbetalen als hij de werkgever binnen een bepaalde tijd na afronding van de opleiding verlaat. Aan de terugbetalingsverplichting die kan worden afgesproken zijn echter wel grenzen verbonden.

 

Grenzen aan de terugbetalingsverplichting

De grenzen aan de terugbetalingsverplichting heeft de Hoge Raad vastgesteld in zijn uitspraak van 10 juni 1983. In deze zaak had de werknemer met zijn werkgever afgesproken dat hij een opleiding mocht volgen. De werkgever zou de opleiding betalen. De werknemer werd ook nog vrijgesteld van zijn werkzaamheden met behoud van salaris om de studie te volgen. De werknemer en de werkgever zijn overeengekomen dat de werknemer de kosten van de opleiding volledig of evenredig moest terugbetalen als de arbeidsovereenkomst binnen tien jaar werd beëindigd. De werknemer werd na afronding van de opleiding op staande voet ontslagen. De werkgever vorderde de studiekosten en het loon over de periode waarin de werknemer was vrijgesteld van zijn werk van de werknemer. Naar aanleiding van deze zaak heeft de Hoge Raad de volgende vereisten voor een geldig studiekostenbeding opgesteld:

 

  1. in de regeling moet de tijd worden vastgesteld gedurende welke de werkgever geacht wordt baat te hebben bij de door de werknemer tijdens zijn studie opgedane kennis en vaardigheden;
  2. in de regeling moet worden bepaald dat de werknemer, de studiekosten en/of het loon over de duur van de studie, moet terugbetalen, als de arbeidsovereenkomst tijdens de studie of direct daarna wordt beëindigd;
  3. gedurende de onder 1. bedoelde tijd dient de terugbetalingsverplichting evenredig af te nemen;
  4. het studiekostenbeding mag niet in strijd komen met de bepalingen van Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  5. de gevolgen van de verplichting tot terugbetaling moeten voor de werknemer duidelijk zijn geweest;
  6. Ook als aan deze vereisten is voldaan, kan het terugvorderen van de studiekosten in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid als de werkgever de werknemer aan het overeengekomen studiekostenbeding houdt, bijvoorbeeld als de werkgever zelf tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst is overgegaan.

 

 Een voorbeeld hiervan is te vinden in de uitspraak van de kantonrechter Rotterdam van 26 augustus 2009. In deze zaak ging het om een werknemer die in dienst was getreden bij een bedrijf dat zich onder meer bezig hield met het huren en vercharteren van vliegtuigen voor nationale en internationale vluchten. In de arbeidsovereenkomst was bepaald dat de werknemer eerst een opleiding bij Flight Safety International in de VS moest behalen. Verder was in de arbeidsovereenkomst een studiekostenbeding opgenomen. De werknemer heeft de opleiding gevolgd en afgerond, maar heeft daarna niet als piloot gewerkt. De werknemer heeft daarom zijn arbeidsovereenkomst opgezegd. De werkgever startte een procedure en vorderde terugbetaling van de studiekosten van circa € 25.000,-. De kantonrechter oordeelde dat het in de arbeidsovereenkomst opgenomen opleidingskostenbeding rechtsgeldig was en dat partijen dus aan het studiekostenbeding gebonden waren. De kantonrechter vond echter dat de werkgever geen beroep op het studiekostenbeding mocht doen, omdat hij de werknemer niet in de gelegenheid had gesteld om als piloot te werken. De vordering tot terugbetaling van de studiekosten was in strijd met het goed werkgeverschap.

 

Studiekostenbeding en proeftijd

Een studiekostenbeding kan ook geldig zijn als de arbeidsovereenkomst in de proeftijd wordt beëindigd. Dit blijkt uit de uitspraak van de kantonrechter Nijmegen van 19 februari 2010. Een werknemer die na 9 dagen zijn dienstverband in de proeftijd beëindigde was met zijn werkgever een studiekostenbeding overeengekomen dat bepaalde dat de werknemer de opleidingskosten van ten minste €13.000,- moest terugbetalen als hij de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde datum zou opzeggen. De kantonrechter heeft de werknemer aan het studiekostenbeding gehouden. De opleiding die door de werknemer zou worden gevolgd, was op voorhand door de werkgever ingekocht. De kosten van de opleiding zouden door de werkgever worden doorbelast aan haar opdrachtgevers. Omdat de werknemer al zo snel had opgezegd, kon de werkgever de kosten niet aan haar opdrachtgevers doorbelasten. Daarom moest de werknemer de studiekosten terugbetalen.

 

De kantonrechter Utrecht kwam in zijn uitspraak van 18 maart 2009 tot het tegenovergestelde oordeel.

 

HR5 expertise centrum

Voor het downloaden van de Checklist studiekostenbeding klik hier

Voor het downloaden van het Voorbeeld studiekostenbeding klik hier

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven