HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Nieuwe ketenregeling in de praktijk

De ketenregeling gaat kort gezegd over het aantal tijdelijke contracten dat werkgevers achtereenvolgens mogen sluiten voor het laatste contract automatisch overgaat in een vast contract. Het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid wijzigt de ketenregeling.

 

Vanaf wanneer en hoe moeten werkgevers rekening houden met de nieuwe ketenregeling?

 

 

Voorbeeld 1

 

Een werknemer heeft een tijdelijk contract van 18 maanden (van 1 januari 2014 tot 1 juli 2015). De werkgever is van plan het contract daarna nogmaals voor 18 maanden te verlengen (tot 1 januari 2017). Hij vraagt zich echter af of gezien het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid niet automatisch een contract voor onbepaalde tijd zal ontstaan. 

 

 

Antwoord:

Als de nieuwe ketenregeling uit het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid inwerking treedt per 1 juli 2015 geldt de tweede overeenkomst vanaf het moment dat de 24 maanden zijn overschreden (1 januari 2016) als aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

 

Toelichting:

Op grond van de huidige ketenregeling (artikel 7:668a BW) mogen werkgevers maximaal drie arbeidscontracten afsluiten in een periode van maximaal drie jaar. Wanneer de periode van drie jaar wordt overschreden, wordt de laatste arbeidsovereenkomst automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit laatste geldt ook wanneer achtereenvolgens vier tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden gesloten. Een tussenpoos van minimaal drie maanden kan die keten van tijdelijke contracten doorbreken. 

 

Als het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid in werking treedt kunnen werkgevers nog maar maximaal drie arbeidsovereenkomsten in maximaal twee jaar sluiten. De tussenpoos wordt verlengd naar zes maanden. De nieuwe ketenregeling staat gepland voor 1 juli 2015. In het wetsontwerp is overgangsrecht opgenomen. Daaruit volgt dat de nieuwe ketenregeling pas zal gelden als er óp of na 1 juli 2015 een (opvolgende) arbeidsovereenkomst wordt gesloten binnen zes maanden na de daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomst.

 

In het voorbeeld worden twee contracten van in totaal 36 maanden gesloten. Het tweede contract gaat in per 1 juli 2015. Onder het voorgenomen overgangsrecht is de nieuwe ketenregeling daardoor van toepassing. De totale duur van de twee tijdelijke contracten overschrijdt de 24 maanden. Vanaf het moment dat die maximum periode wordt overschreden (1 januari 2016) geldt het tweede contract zodoende als aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

 

Voorbeeld 2

 

Een werknemer heeft een tijdelijk contract van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015. De werkgever is van plan het contract daarna nogmaals voor 18 maanden te verlengen (tot 1 juli 2016). Hij vraagt zich echter af of gezien het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid niet automatisch een contract voor onbepaalde tijd zal ontstaan.

 

 

Antwoord:

Als de nieuwe ketenregeling uit het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid in werking treedt per 1 juli 2015 eindigt de tweede arbeidsovereenkomst in het voorbeeld per 1 juli 2016. Het tweede contract wordt niet automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

 

 

Toelichting:

In het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid is ook voor deze situatie overgangsrecht opgenomen; wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op 1 juli 2015 nog niet de periode van 24 maanden is gepasseerd, maar dit wel tijdens de duur van deze arbeidsovereenkomst gebeurt, dan blijft de oude ketenregeling van toepassing op die arbeidsovereenkomst. Het kabinet vindt dit redelijk en wenselijk vanwege de rechtszekerheid. De werkgever (en werknemer) hebben dan, na inwerkingtreding van de nieuwe ketenregeling, nog een keuzemoment voordat er sprake is een omzetting in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

In het voorbeeld worden twee contracten van in totaal 30 maanden gesloten. Het tweede contract gaat in per 1 januari 2015 en eindigt op 1 juli 2016. Op 1 juli 2015 zijn 18 maanden verstreken. De periode van 24 maanden is op die datum dus nog niet gepasseerd. Onder het overgangsrecht is de nieuwe ketenregeling daardoor nog niet van toepassing.

 

 

Het is raadzaam om ruim voor 1 juli 2015 alle overeenkomsten voor bepaalde tijd op een rijtje te zetten, zodat duidelijk is welke contracten een keten van twee jaar hebben bereikt of zullen bereiken. Vanzelfsprekend kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn, neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op.

 

 

Let op! Het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid bevindt zich nog in de ontwerpfase. Dit betekent dat de nieuwe ketenregeling nog niet in werking getreden is.

 

 

Bron: XpertHR

 

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven