HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Nieuwe Arbowet door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de nieuwe Arbowet op dinsdag 24 januari 2017 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend.

 

Het voorstel (EK, A) voor de Arbowet is op 13 september 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, SGP, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

 

 

De nieuwe Arbowet is toch niet nieuw?

Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbowet heet officieel ‘Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen’. In de volksmond spreken we van het wetsvoorstel voor de gewijzigde of vernieuwde Arbowet of kortweg de nieuwe Arbowet.

 

Wat is een hamerstuk?

Een hamerstuk is een wetsvoorstel waarover niemand tijdens een plenaire vergadering het woord wenst te voeren. Aanvaarding ervan vindt plaats zonder stemming. In principe is een debat over het betreffende wetsvoorstel niet meer toegestaan. Bewindslieden worden dan ook niet uitgenodigd de openbare behandeling van wetsvoorstellen bij te wonen die als hamerstuk worden afgedaan. Wel mogen partijen een aantekening laten maken, zoals de VVD in dit geval heeft gedaan.

 

Wanneer treedt de wet in werking?

Het wetsvoorstel zal in werking treden op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Dit tijdstip kan voor de verschillende artikelen of onderdelen van de wet verschillen. Vooralsnog is de vermoedelijke datum van inwerkingtreding van de nieuwe Arbowet 1 juli 2017. De afkondiging van een Koninklijk Besluit vindt plaats in de Nederlandse Staatscourant.

 

Bron: Arbo-online

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven