HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Mogelijkheid voor leeftijdsgrens in vacature komt in de wet

Onder omstandigheden moeten werkgevers de kans krijgen om in een vacature een onderscheid te maken op basis van leeftijd. In de Verzamelwet SZW 2018 is hiervoor een wetswijziging opgenomen.

 

 

 

 

 

 

 

De gelijkebehandelingswetgeving regelt dat een werkgever sollicitanten in principe niet verschillend mag behandelen op basis van hun leeftijd. Ongelijke behandeling van sollicitanten is wel toegestaan als hiervoor in een wet een mogelijkheid is gecreëerd. Zo mochten werkgevers op basis van de Begrotingswetten van SZW in de afgelopen jaren een voorkeur uitspreken voor jongere werknemers. Dit moest de jeugdwerkloosheid tegengaan. Demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de optie voor ‘positieve leeftijdsdiscriminatie’ in vacatures nu structureler maken. In het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2018 staat een aanpassing van de Wet SUWI, de wet waarin de regels voor UWV zijn vastgelegd.

 

Goede reden nodig voor leeftijdsdiscriminatie in vacature

De aanpassing houdt in dat de minister met een algemene maatregel van bestuur kan regelen dat werkgevers het recht krijgen om vacatures alleen voor bepaalde leeftijdscategorieën open te stellen. Het hoeft niet enkel te gaan om vacatures die werkgevers via UWV invullen; ook vacatures die werkgevers zonder tussenkomst van UWV plaatsen kunnen onder de algemene maatregel van bestuur vallen. Er moet wel een goede reden zijn voor de maatregel, zoals het terugbrengen van een ouderen- of jeugdwerkloosheid. Het is nog niet bekend of werkgevers gelijk in 2018 de mogelijkheid krijgen voor bewust leeftijdsonderscheid in vacatures.

 

Bron: Rendement

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven