HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Mag ex-werknemer uw klant benaderen?

Als er in de arbeidsovereenkomst geen relatie- en/of concurrentiebeding is opgenomen, kan een werkgever een ex-werknemer dan wel verbieden klanten te benaderen?

 

Een werknemer in dienst bij een groothandel in pompen zegt in november de arbeidsovereenkomst op per 1 januari. Volgens de werkgever benadert de werknemer daarop een klant met de mededeling dat zijn arbeidsovereenkomst eindigt en dat hij voor zichzelf begint. Hij zou ook gezegd hebben dezelfde pompen te kunnen leveren tegen een lagere prijs.

 

De groothandel ontslaat de werknemer op 22 december op staande voet. De zaak komt in kort geding voor de rechter, waarbij de groothandel een verbod eist: de werknemer mag een jaar lang geen klanten van het bedrijf benaderen. Ook mag hij geen ge- of misbruik maken van informatie als offerte- en prijsgegevens. De groothandel eist verder dat hij niet op onrechtmatige wijze het bedrijf beconcurreert. Als de werknemer zich hier niet aan houdt moet hij een dwangsom van 5000 euro betalen voor elke overtreding, vermeerderd met 500 euro voor elke dag dat de overtreding duurt. Als argument hiervoor geeft de groothandel dat de handelwijze van de werknemer kan leiden tot schade, ofwel minder omzet en winst voor het bedrijf.

 

Schadeplichtig

De werknemer zegt dat hij nooit zelf de betrokken klant heeft benaderd en dat de klant juist hem heeft gevraagd of hij pompen zou kunnen leveren tegen betere voorwaarden. Hij heeft dat verzoek afgeslagen, omdat de order voor het bedrijf was binnengehaald. De werknemer vindt dat er niets is voorgevallen dat ontslag op staande voet rechtvaardigt. Wel berust hij in de opzegging van het dienstverband met ingang van 22 december. Omdat het bedrijf schadeplichtig heeft opgezegd, wil hij aanspraak maken op een schadevergoeding voor de tijd dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging nog zou hebben voortgeduurd.

 

Relatiebeding

De rechter constateert dat er in de arbeidsovereenkomst geen concurrentiebeding en/of relatiebeding is opgenomen. In dat geval geldt als uitgangspunt dat een werknemer zijn voormalig werkgever mag beconcurreren. Het maakt niet uit of dit direct (met een eigen onderneming) of indirect (in dienst van een andere onderneming) gebeurt. Dit betekent dat de vorderingen van de groothandel worden afgewezen.

 

Schadevergoeding

De arbeidsovereenkomst is geëindigd door ontslag op staande voet. Omdat de werknemer heeft berust in deze opzegging heeft hij recht op loon tot en met de datum van opzegging. De werknemer heeft dat loon berekend op 4320 euro bruto. Deze loonvordering is door de werkgever niet weersproken en de rechter wijst dit bedrag dan ook toe.

Dan is er nog de gefixeerde schadevergoeding die de werknemer eist in verband met het ontslag op staande voet. De werkgever beroept zich hiervoor op een dringende reden. Omdat de werknemer dit betwist is het aan de groothandel om te bewijzen welke dringende reden dit ontslag rechtvaardigt. De kortgedingprocedure leent zich hier echter niet voor en dit zal in een bodemprocedure moeten plaatsvinden.

 

Rechtbank Overijssel

06-02-2015

ECLI:NL:RBOVE:2015:600

 

Bron: PW de Gids

 

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven