HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Loonsanctie eigenrisicodragers blijft voorlopig in stand

De behandeling van het wetsvoorstel dat de loonsanctie voor eigenrisicodragers laat vervallen, ligt voorlopig stil. Om hier vervolg aan te geven, wordt gewacht op het volgende kabinet.

 

Nu de internetconsultatie van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) is afgerond, zou de volgende stap zijn om het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State te sturen.

 

 

Demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft echter laten weten dat hij vanwege de demissionaire status van het kabinet het niet passend vindt om dat nu te doen. Dit betekent onder meer dat werkgevers die eigenrisicodrager zijn, voorlopig nog gewoon te maken kunnen krijgen met een loonsanctie.

 

Onderscheid eigenrisicodragers en publiek verzekerden

Door het wetsvoorstel tot wijziging van de WIA en SUWI zouden de sanctiemogelijkheden van UWV veranderen. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen werkgevers die eigenrisicodrager zijn en werkgevers die publiek verzekerd zijn bij UWV. Aan eigenrisicodragers zou UWV geen loonsanctie meer kunnen opleggen vanwege het verrichten van onvoldoende re-integratie-inspanningen. Aan werkgevers die publiek verzekerd zijn, zou UWV nog wel een loonsanctie kunnen opleggen. Zij zouden wel de mogelijkheid krijgen om een tussentijds oordeel aan te vragen bij UWV over hun voorgenomen re-integratieplannen in het tweede ziektejaar. UWV zou dan aan het einde van de wachttijd alleen toetsen of de activiteiten uit het plan uitgevoerd zijn. Is dat het geval, dan loopt de werkgever geen risico meer op een loonsanctie.

 

Bron: Rendement

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven