HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Lager loon in april door belastingcorrectie

Waar de meeste werknemers hun salaris in januari nog een stijging zagen van hun nettoloon, zien veel van hen het bedrag op de loonstrook per 1 april weer iets dalen. De definitieve aanpassing van belastingtarieven over 2016 gaat dan in.

 

Per 1 april gaat iemand met een modaal inkomen er ten opzichte van 1 januari netto 3 euro per maand op achteruit; anderhalf keer modaal verdient netto bijna 7 euro minder per maand en twee keer modaal levert netto 10 euro in. Dit blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP op basis van de belastingtarieven, pensioenpremies en andere premies en heffingen die per 1 april 2016 gelden.

 

De inkomens tot 1.750 euro bruto per maand (eerste schijf) zien geen verschil. De hogere belastingtarieven gelden enkel voor de tweede en derde schijf. De verhoging van het belastingtarief van 40,20% naar 40,40% werd pas in december bekend, waardoor deze per 1 januari nog niet doorgevoerd kon worden. Om een naheffing te voorkomen, volgt er per 1 april een ‘inhaalslag’ over de eerste drie maanden. De resterende negen maanden van dit jaar wordt er gerekend met een tarief van 40,46%.

 

Grootste achteruitgang voor ambtenaren

In de branches Bouw, Metaal & Techniek, Zorg & Welzijn en Transport zijn de verschillen vergelijkbaar. De verschillen in Metaal & Techniek zijn het kleinst: een modaal inkomen in deze sector levert maandelijks netto 2 euro in. De grootste verschillen zijn bij de sector Overheid te zien. Ambtenaren betalen namelijk ook nog meer pensioenpremie. Per 1 april verhoogt het ambtenarenpensioenfonds ABP zijn premie. Deze premie is aftrekbaar van het loon, maar de achteruitgang van een ambtenaar met een modaal inkomen loopt op tot iets meer dan 7 euro per maand. Het verschil loopt op tot maximaal 20 euro netto bij drie keer modaal of meer.

 

Kleine tegenvaller voor gepensioneerden in 2017

De belastingverhoging beperkt zich niet tot werkenden. Gepensioneerden met een aanvullend pensioen van 1.700 euro gaan enkele dubbeltjes per maand meer betalen. “Omdat veel gepensioneerden vaak meerdere kleinere pensioenen ontvangen lijkt het alsof de belastingverhoging hen niet raakt. Maar, over het totaal van hun aanvullende pensioenen en AOW uitkering kan de tariefstijging van 22,30% naar 22,50% betekenen dat gepensioneerden volgend jaar iets meer moeten bijbetalen dan gedacht.

 

Lage lonen: extra alert bij belastingaangifte

Zeker voor werknemers die in 2015 minder verdienden dan 19.500 euro bruto is het de moeite waard om te kijken of ze nog recht hebt op een teruggaaf over 2015. De opbouw van de arbeidskorting werd in 2015 niet meegenomen over vakantiegeld en andere bijzondere beloningen. Daardoor is er bij de berekening van het salaris met een te lage korting rekening gehouden. Het verschil kan oplopen tot meer dan 250 euro.

 

HR Praktijk

 

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven