HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Knelpunten in WWZ aangepast

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ per 1 januari 2015 zijn er door werkgevers verschillende knelpunten gesignaleerd die de WWZ met zich heeft meegebracht. Naar aanleiding daarvan is Minister Asscher voornemens een aantal wijzigingen aan te brengen in de WWZ.

 

De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de ketenregeling (bij seizoensarbeid) en de transitievergoeding (bij langdurig arbeidsongeschiktheid).

 

 

 

 

Ketenregeling bij seizoensarbeid

De ketenregeling bepaalt wanneer een arbeidsovereenkomst, in een reeks van achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten, voor onbepaalde tijd wordt aangegaan. Een reeks arbeidsovereenkomsten wordt door deze regeling als zijnde één keten gezien, wanneer er tussen twee arbeidsovereenkomsten een tussenpoos van 6 maanden of minder zit. Dit kan voor werkgevers in met name seizoenswerk, nadelige gevolgen hebben.

 

De wijziging van de ketenregeling die de Minister wil doorvoeren, zal inhouden dat bij cao de tussenpoos van zes maanden kan worden teruggebracht naar ten hoogste drie maanden. Deze wijziging zal alleen gelden voor functies waarin de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden verricht.

 

Verwachte ingangsdatum: 1 juli 2016

 

 

Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid

Een andere wijziging die de Minister voornemens is door te voeren is de betaling van de transitievergoeding. Een werkgever dient bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst een transitievergoeding aan de werknemer te voldoen indien de werknemer tenminste twee jaar in dienst is en de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever beëindigd wordt.

 

Deze regel is ook van toepassing als het een langdurig arbeidsongeschikte werknemer betreft waarbij de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte mag worden beëindigd (met toestemming van het UWV). In de praktijk betekent dit dat de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer vaak niet wordt beëindigd om zo de transitievergoeding uit te sparen. Er ontstaan op deze wijze “slapende dienstverbanden”.

 

De voorgenomen wijziging in de WWZ houdt in dat een werkgever voortaan gecompenseerd zal worden voor de kosten van een bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verschuldigde transitievergoeding. Deze compensatie zal zeer waarschijnlijk vanuit het UWV gaan plaatsvinden.

 

Verwachte ingangsdatum: 1 januari 2018 (mogelijk met terugwerkende kracht)

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven