HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Ketenregeling WWZ wijzigt per 1 juli 2016

Vanaf 1 juli 2016 kan de onderbrekingstermijn tussen twee arbeidscontracten van zes maanden in de ketenregeling worden verkort naar drie maanden. Deze versoepeling geldt alleen voor het echte seizoenswerk en kan door werkgevers en vakbonden worden aangepast in de cao.

 

Het wetsvoorstel is door Minister Asscher ingediend en inmiddels is de Eerste Kamer akkoord. De wetswijziging gaat in op 1 juli 2016.

 

 

Alleen voor écht seizoenswerk

Sinds de Wet Werk en Zekerheid van kracht is, moet aan het eind van een keten met arbeidsovereenkomsten een tussenpoos van minimaal 6 maanden in acht worden genomen. Daarna mag een nieuw tijdelijk contract worden afgesloten. Dat bracht veel moeilijkheden in sectoren met seizoenswerk, zowel voor werkgevers (die ervaren krachten niet meer terug in dienst konden nemen) als seizoenswerkers (die hun seizoenswerk niet meer bij de vertrouwde werkgever mochten blijven doen).

 

Door de wetwijziging mag in de cao worden afgesproken dat de tussenpoos van zes maanden wordt verkort naar drie maanden. Hiervoor is formeel de toestemming van de Minister niet nodig. Maar let op: dit geldt alleen voor de functies:

- waarvan de werkzaamheden door ‘klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn;

- voor de duur van maximaal negen maanden per jaar kunnen worden verricht.

 

Splitsen van functies

Cao-partijen kunnen functies, die in verschillen perioden worden uitgeoefend, verder differentiëren als dat noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Door diverse functies te splitsen, ontstaan er meer mogelijkheden voor werkgevers. Bijvoorbeeld: Een functie van receptioniste kan gesplitst worden als die niet het hele jaar nodig is. Oplossing zou kunnen zijn om in de cao twee functies te definiëren:

1. Functie van receptionist die het hele jaar door kan worden vervuld;

2. Functie van receptionist tijdens het zomerseizoen.

 

Transitievergoeding

De tussenpoos van meer dan drie en maximaal zes maanden doorbreekt de keten voor de transitievergoeding echter niet. De werkgever blijft bij een dienstverband van ten minste 24 maanden de transitievergoeding verschuldigd, als hij de werknemer geen aanbod doet voor een nieuw contract wat ten hoogste zes maanden later ingaat. Voor de berekening van de transitievergoeding tellen de tussenpozen zelf niet mee.

 

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven