HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

HR5, Hutten, Welder , IvPP en Lifeguard bundelen de krachten & expertise in de Vitaliteitsmonitor

De overtuiging dat vitale medewerkers van groot belang zijn voor een succesvolle organisatie wint steeds meer terrein in Nederland. Maar wil je hier echt mee aan de slag, dan moet je meestal met meerdere partijen in zee. Voeding, beweging, maar ook geestelijke belastbaarheid, teamdynamiek en verbinding met de organisatie zijn factoren die van invloed zijn op hoe vitaal een medewerker is. Initiatieven van organisaties op al deze factoren kunnen veel beter op elkaar aansluiten volgens Hutten, Welder, HR5, IVPP en Lifeguard. Daarom ontwikkelden ze de Vitaliteitsmonitor: een objectieve methode waarmee organisaties stapsgewijs hun vitaliteitsbeleid kunnen ontwikkelen, evalueren en toetsen.

 

De Vitaliteitsmonitor is een integrale aanpak. In de samenwerking vullen de partners elkaar aan. De partijen hebben ieder hun eigen ervaring, achtergrond en expertise. De samenwerking is ontstaan met als doel een volledig programma aan te kunnen bieden voor organisaties die willen investeren in vitale werknemers. Directie van HR5 (Art Alders en Paul van den Pol): “Er zijn tal van aspecten van invloed op de vitaliteit van mensen in een organisatie. Een inspirerend leider houdt je gemotiveerd, zet zijn teams in beweging beweging en brengt ze optimaal in de gelegenhied om een best presterend, productief, gezond team te worden.

 

Met deze samenwerking hebben we een integrale methode ontwikkeld die heel praktisch toepasbaar is.” De Vitaliteitsmonitor wil hiermee een fundamentele aanzet geven tot actie op het vlak van vitaliteit. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat succes voortkomt uit vitale mensen. Organisaties die werknemers in staat stellen meer empowered en betrokken te zijn, hebben bijvoorbeeld een 27% hoger rendement. Het is dan ook het doel van de Vitaliteitsmonitor om beleid rond vitaliteit strategisch te verankeren binnen organisaties.

 

Werkwijze

De Vitaliteitsmonitor gaat uit van een bottom-up benadering en begint bij het individu. Welke zaken kunnen georganiseerd worden om het beste uit de werknemer te halen? Daarbij hanteert de methode drie niveaus in de werkomgeving van medewerkers: het individu, het team en de organisatie. Aan deze drie niveaus zijn 18 factoren gekoppeld die samen een compleet beeld geven van de vitaliteit van de mensen in de organisatie. Aan de hand van de achttien factoren kunnen vijf stappen gezet worden naar een logisch, zinvol en meetbaar vitaliteitsbeleid. Directie HR5: “Dat begint bij het opstellen van een integrale visie tav gezondheid, leiderschap en vitale medewerkers en loopt via een analyse naar de juiste interventies en het vitaliteitsteam dat moet zorgen borging van het vitaliteitsniveau van de organisatie.”

 

Zelf aan de slag of met hulp van HR5 (en onze andere partners!) aan de slag

De basis van de Vitaliteitsmonitor is uitgewerkt in een praktisch boekje dat beschikbaar wordt gesteld door de vijf partijen. Bedrijven die met vitaliteit aan de slag willen, kunnen op de website www.de-vitaliteitsmonitor.nl eerst een quickscan doen. Deze wordt u ter beschikking gesteld als u met een van onze consultants aan de slag gaat hiermee. De quickscan bestaat uit vragen over alle achttien factoren. Na het invullen, ontvang je een overzicht in je mail over hoe goed jouw organisatie scoort. Hierna kun je zelf aan de slag gaan met het implementeren van een vitaliteitsbeleid met behulp van het zelfmanagementpakket. Hierbij ontvang je onder andere een aantal boekjes van De Vitaliteitsmonitor, een startpresentatie voor je collega's, voorbeelden van ingevulde formulieren en krijg je een introductie door één van de experts.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de Vitaliteitsmonitor of in gesprek met een van de partners, kijk dan op www.de-vitaliteitsmonitor.nl of neem contact op met HR5 via info@hr5.nl of bel naar 088-5500600.

 

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven