HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

HR5 en de Wet Werk en Zekerheid

In onze nieuwsbrief van 6 maart jl. heeft u het al kunnen lezen: het arbeidsrecht gaat flink veranderen de komende jaren. Onder meer door het invoeren van een nieuwe wet op het gebied van ontslag en flexibel personeel: de wet Werk en Zekerheid.

 

In bovengenoemd artikel wordt een ingangsdatum genoemd van 1 juli 2014. Inmiddels is deze datum door de Eerste Kamer uitgesteld naar 1 januari 2015.

 

 

 

In dit artikel verwijzen wij u ook naar het expertise centrum van HR5. Daarin vindt u de arbeidscontracten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd die zijn aangepast op de nieuwe wet. Tevens vindt u voorbeelden van de aanzegbrieven.

 

Wat betekent dat nu voor u als werkgever?

Zoals het er nu naar uitziet moet u vanaf 1 januari 2015 bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst (ook wel arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd genoemd) van zes maanden of langer die op of na 1 februari 2015 afloopt, rekening houden met een aanzegtermijn van één maand voordat deze arbeidsovereenkomst afloopt.

 

Wat houdt dat aanzeggen in?

U moet uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst afloopt schriftelijk duidelijkheid verschaffen over het al dan niet vervolgen van de samenwerking met uw tijdelijke werknemer. Hij moet tijdig weten waar hij aan toe is. Kortom er moet in staan of u het contract wel of niet verlengt en zo ja onder welke voorwaarden dit zal gebeuren. Gebruik daarvoor de aanzegbrieven zoals deze in het Expertise Centrum staan van HR5. 

 

Wat is het gevolg als u niet tijdig aanzegt?

Voldoet u niet tijdig of geheel niet aan uw verplichting dan bent u een vergoeding aan uw werknemer verschuldigd. De maximale vergoeding bedraagt één bruto maandsalaris. U bent de vergoeding ook verschuldigd als u, ondanks dat de arbeidsovereenkomst wel wordt verlengd, niet aan de aanzegverplichting heeft voldaan.

Let op: u moet hier al rekening mee gaan houden bij alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten die op of na 1 februari 2015 aflopen. Voor de volledigheid wijzen wij u er tot slot op dat extra alertheid is geboden bij arbeidsongeschikte werknemers met een overeenkomst voor bepaalde tijd.

 

HR5 werkgeversloket

Gezien de impact van deze wetswijziging en de mogelijke financiële gevolgen voor u als werkgever vinden wij het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent. In uw werkgeversloket kunt een overzicht 'dienstverbanden' genereren van medewerkers die een contract voor bepaalde tijd hebben met daarbij de datum waarop deze afloopt.

Tevens kunt u werkgeversloket zo inrichten dat u tijdig en automatisch hierover wordt geïnformeerd. Samen met u kunnen we signaleringen aanzetten en krijgt u een e-mail wanneer de signalering van toepassing is.

Als u geen toegang heeft tot het werkgeversloket of u krijgt het overzicht niet gevonden, neem dan contact op met uw salarisadministrateur.

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven